21.08.2014

  Alp Er Tunga Kimdir, Hayatı Hakkında Kısaca Bilgi

  Sponsorlu Bağlantılar

  Alp Er Tunga, veya Alp Er Tonğa (Altay Türkçesi: İlb Er Tonga), efsanevi bir Türk hakanıdır. “الب Alp” (alp, yiğit, kahraman, bahadır), “ار Er” (er, erkek, adam) ve “تنكا tonğa” (babür/bebür) anlamındadır. Zaman zaman Saka Hanı olarak bahsedilir
  Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.(Resmi göremiyorsanız üye olunuz)</p>
<p>Resmin ismi: Alp-Er-Tunga.gif<br />
Görüntüleme: 24<br />
Büyüklüğü: 5,6 KB (Kilobyte)
  Adı ve Tarihsel Konumu 
  Tonga sözcüğü aslında leopar cinsinden yırtıcı bir hayvanın adıdır. Bir yiğitlik simgesi olarak alplara isim diye verilir. Uzun saçlı olmak Tonga’yı çağrıştırdığı için alplar saç uzatırlar. Ayrıca cengaverler yırtıcı hayvanların özellikle de aslan, kaplan, pars, tonga gibi hayvanların postlarını giyerler. Bu postlar savaşçılığın sembolüdür. Alpar Tonga Han, yanında iki tane tunga (leopar) ile resmedilir, sırtında da bir post vardır, postun dişleri başının üzerinden görünür. Tüm Türk Dünyasında olduğu kadar, İran ve Ortadoğu haklarının pek çoğu tarafından tanınır. Selçukluların 33 atasından biri olarak sayılır. Yeraltındaki 100 sütunlu demir sarayında yaşar. Alpar (Alper) sıfatıyla anılır. İran mitolojisinde adı Afrasyab olarak geçer.

  Yaşamıyla ilgili bilgiler efsanelere dayanan Alp Er Tunga’nın, Turancılarca Türklerin eski atalarının soyundan geldiği öne sürülür. Ayrıca, Divân-ı Lügati’t-Türk’te ve Kutadgu Bilig[7]‘de, İran destanı Şehnâme’nin kahramanlarından Efrasiyab (Afrasyab)’la aynı kişi olduğu belirtilir. Şehname’ye göre İran – Turan savaşları sırasında Zaloğlu Rüstem ile giriştiği mücadele sırasında pusuya düşürülüp öldürülmüştür. Öldürülmesiyle ilgili Alp Er Tunga Sagusu, Divân-ı Lügati’t-Türk’ün çeşitli yerlerinde örnek metin olarak verilmiştir. 


  Çeşitli kaynaklarda Alper Tunga

  Orhun Yazıtlarında “Alp Er” ve “Tunga” isimleri 


  tunga tigin yoghinda kiri ölürtimiz.

  Alp Er ismi, Altay Dağlarından bulunan eski runik Türk yazıtlarında da bahsedilmişti. Orhun Yazıtlarıında (i, kuzey. 7, ii, doğu. 31), Kül Tigin 714 yılında Oğuzlara karşı beşinci defa yaptığı seferi başarı ile kazanınca, hitabeye şöyle yazdırmıştır.

  Divânu Lügati’t-Türk’te Alp Er Tunga 
  Kaşgarlı Mahmud’un kızı olduğunu belirttikten sonra; “Çünkü Kaz’ın babası olan “تنكا الب ارTonğa Alp er” Afrasyap demektir; “مءرڤ Merv” şehrini yapan zattır” sözleriyle Efrasiyab ve Alp Er Tunga’nın aynı kişiler olduğunu bildirir.

  Kutadgu Bilig’de Alp Er Tunga 
  Yusuf Has Hacib’in Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han’a armağan olarak sunduğu Kutadgu Bilig adlı eserinde dünya hükümdarları içinde en adaletli olanların Türk hükümdarları olduğunu ve onların içinde adı meşhur olanın Taciklerin (İranlıların) Efrasiyab dedikleri Alp Er Tonga olduğunu belirtir..

  Ayrıca Efrasiyab’dan şu sözlerle bahseder: “Kent: Şeher. Bu kelmeden alınar** Qaşqar üçün “Ordu Kend” derlər. Hanın oturduğu şeher demekdir. Çünki Afrasiyab, havası gözel olduğu üçün burada otururdu.

  Ali Şir Nevai’nin Tarih-i Müluk-i Acem’inde Alp Er Tunga 

  Avesta’da “Arjasp” (Arjāsp) şeklinde geçen karakterin Alp Er Tonga olduğunu Ali Şir Nevai’ninTarih-i Müluk-i Acem (İran Padişahlarının Tarihi) adlı eserinde “Arjasp Binni Efrasiyab kim, Türk Padişahi erdi. şeklinde görülmektedir

  Sponsorlu Bağlantılar

  Dünyada Kaç Tane Kıta Vardır ve İsimleri Nelerdir

  Eskiden insanlar olayları nasıl kaydediyordur, neye yazıyorlardır

  Bu sayfadaki "Alp Er Tunga Kimdir, Hayatı Hakkında Kısaca Bilgi" konusuyla ilgili fikrinizi merak ediyoruz? Tespit ettiğiniz hata ve eksiklikleri bize yazın! Eleştirileriniz de en az övgüleriniz kadar bizim için değerlidir.

  Yorum Yapın

  E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Current day month ye@r *