25.07.2014

  ATASÖZLERİ VE DEYİMLER İLE İLGİLİ RESİMLER (GÖRSELLER)

  Sponsorlu Bağlantılar

  RESİMLİ ATASÖZLERİ…

  Anca beraber kanca beraber

  Anca beraber kanca beraber

  Aç Ayı Oynamaz

  Aç Ayı Oynamaz
  Sinek küçüktür ama mide bulandırır.

  Sinek küçüktür ama mide bulandırır.
  Duvarı nem, insanı gam yıkar.

  Duvarı nem, insanı gam yıkar.

  Hazıra Konmak Deyiminin Öğretimi

  Hazıra Konmak Deyiminin Öğretimi

  Çok bilmişler genelde en kötü yapanlardır

  Çok bilmişler genelde en kötü yapanlardır

  On parmağında on marifet

  On parmağında on marifet

  Ne ekersen, onu biçersin

  Ne ekersen, onu biçersin

  Hayırlı evlat

  Hayırlı evlat
  Kapı dışarı etmek

  Kapı dışarı etmek
  Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez

  Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez

  Çivi çiviyi söker

  Çivi çiviyi söker
  Büyük balık küçük balığı yutar

  Büyük balık küçük balığı yutar

  “Aman” diyene kılıç kalkmaz

  “Aman” diyene kılıç kalkmaz

  Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur

  Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur
  Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış

  Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış

  Öğrenmenin yaşı olmaz

  Öğrenmenin yaşı olmaz

  Kurttan çoban olmaz

  Kurttan çoban olmaz

  Dost başa bakar, düşman ayağa

  Dost başa bakar, düşman ayağa

  Hatır için çiğ tavuk yenir

  Hatır için çiğ tavuk yenir

  Isıracak it dişini göstermez

  Isıracak it dişini göstermez

  İyi insan lafının üstüne gelir

  İyi insan lafının üstüne gelir

  Kedi uzanamadığı ciğere “mundar” der

  Kedi uzanamadığı ciğere “mundar” der

  Bal tutan parmağını yalar

  Bal tutan parmağını yalar

  "Su içene yılan bile dokunmaz" atasözünün anlatımı

  “Su içene yılan bile dokunmaz” atasözünün anlatımı

  Armut dibine düşer

  Armut dibine düşer
  Her yiğidin gönlünde bir aslan yatar

  Her yiğidin gönlünde bir aslan yatar

  Resimli atasözleri...

  Atasözü : Damlaya damlaya göl olur.
  Açıklaması : Büyük şeyler küçük şeylerin biriktirilmesiyle oluşur.

  Türk Atasözleri ile İlgili Resimler 

  Resimli atasözleri...

  Ata sözü : Deliye taş atma başına taş yağdırır.Açıklaması : Aklî dengesi bozuk olan kişilere sataşmak çok tehlikelidir. İnsana umulmadık zararlar verebilirler.

  Resimli atasözleri...
  BAKARSAN BAĞ BAKMAZSAN DAĞ OLUR.Bakılan ilgilenilen şeyler verimli olur yararlanılacak duruma gelir.
  Bakımsız bırakılan varlıklar işe yaramazlar onlardan verim alınamaz.
  Resimli atasözleri...
  BAL TUTAN PARMAĞINI YALAR.İyi verimli işlerle uğraşanlar
  o işin verdiği olanaklardan kendileri de yararlanırlar.

  Resimli atasözleri...

  Atasözü : Beş parmak bir değildir. (olmaz)Açıklaması : Bir toplumda kötü insan da çıkabilir iyi insan da. Çünkü herkesin karakteri farklıdır.

  Resimli atasözleri...

  Atasözü : Tavşan dağa küsmüş dağın haberi olmamış.Açıklaması : Bazı insanlar çok alıngan olurlar ve kızdıkları konuda çevrelerine bir şey söylemeyerek kendilerini üzerler.

  Resimli atasözleri...

  Atasözü : Su içene yılan bile dokunmaz.Açıklaması : Hiç sevmediğiniz biri de olsa o kişiyi su içerken rahatsız etmemeliyiz.

  Resimli atasözleri...

  Atasözü : Su içene yılan bile dokunmaz.Açıklaması : Hiç sevmediğiniz biri de olsa o kişiyi su içerken rahatsız etmemeliyiz.

  Resimli atasözleri...

  Atasözü : Parayı veren düdüğü çalar.Açıklaması : Parasını ödeyen istediği şeyi alır.

  Resimli atasözleri...

  Atasözü :
   Sağ elinin verdiğini sol elin görmesin.Açıklaması : Yoksul ve muhtaç kimselere yardım ettiğimiz zaman herkese duyurup kendimizi övmemeliyiz.

  Resimli atasözleri...

  Atasözü : Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.Açıklaması : Bir işten büyük zarara uğramış kişi buna benzer işleri yaparken aşırı özen gösterir.

  Resimli atasözleri...

  Atasözü : Takke düştü kel göründü.Açıklaması : Bir kusuru olan kişi bunu ne kadar saklamaya çalışsa da gerçek bir gün mutlaka ortaya çıkar.

  Resimli atasözleri...
  Atasözü : Öğrenmenin yaşı olmaz.Açıklaması : İnsan istedikten sonra her yaşta eğitilebilir.

  Resimli atasözleri...

  Atasözü : Tavşan dağa küsmüş dağın haberi olmamış.Açıklaması : Bazı insanlar çok alıngan olurlar ve kızdıkları konuda çevrelerine bir şey söylemeyerek kendilerini üzerler.

  Resimli atasözleri...
  Atasözü : Öğrenmenin yaşı olmaz.
  Açıklaması : İnsan istedikten sonra her yaşta eğitilebilir.
  Resimli atasözleri...Resimli atasözleri...
  Atasözü : Kurttan çoban olmaz.Açıklaması : Aç gözlü çıkarcı kimseler değerli şeyleri korumakla görevlendirilmez

  Resimli atasözleri...

  Atasözü : Kimsenin ahı kimsede kalmaz.Açıklaması : Kimsenin yaptığı haksızlık yanına kalmaz. Herkes yaptığı haksızlığın cezasını bir gün çeker.

  Resimli atasözleri...
  Atasözü :
   Kelin ilâcı olsa kendi başına sürer.
  Açıklaması : Faydası olmayacağını bildiğimiz kimselerden yardım beklememeliyiz

  Resimli atasözleri...

  Atasözü : Kedi uzanamadığı ciğere “mundar” der.Açıklaması : Bazı insanlar çok istedikleri bir şeye sahip olamadıkları zaman onu kötüleyerekkendilerine lâyık olmadığını söyleyerek beceriksizliklerini gizlerler.

  Resimli atasözleri...
  Atasözü : Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez.
  Açıklaması : Kişi büyük çıkarlar sağlayacağı yerden küçük şeyleri esirgemez.
  Resimli atasözleri...
  Atasözü : İyi insan lafının üstüne gelir.
  Açıklaması : Sevilip sayılan bir kişi hakkında konuşulurken o insanın çıkıp gelmesi üzerine söylenir
  Resimli atasözleri...
  Atasözü : İsteyenin bir yüzü kara vermeyenin iki yüzü.

  Açıklaması :
   Başkalarından bir şey istemekinsanı ne kadar çok utandırsa da isteği geri çevirmek daha çok utandırır.
  Resimli atasözleri...
  Atasözü: İğneyi önce kendine batır sonra çuvaldızı başkasına.

  Açıklaması : 
  Başkalarını incitecek bir davranışta bulunmadan önce o davranışın vereceği etkiyi kendi üzerimizde hissetmeliyiz.
  Resimli atasözleri...
  Atasözü : Her yiğidin gönlünde bir aslan yatar.
  Açıklaması : Her insanın ulaşmak istediği bir mevki vardır.
  Resimli atasözleri...
  Atasözü :
   Hatır için çiğ tavuk yenir.
  Açıklaması : İnsan sevdiği kişinin isteğini geri çevirmeyerek zor olsa da yerine getirir.

  Resimli atasözleri...

  Atasözü : Fazla naz âşık usandırır.Açıklaması : Âşık sevgilisi için bütün fedakârlıklara katlanır. Ama âşık sevdiğinin nazını bir yere kadar çeker. Nazın fazlası âşığı sevdiğinden soğutur.

  Resimli atasözleri...
  Atasözü : Elin ağzı torba değil ki büzesin.
  Açıklaması : Birinin hakkında bir dedikodu çıkmasın; herkes kendi de bir şeyler katarak onu anlatır ve bu kimseleri susturmak mümkün olmaz.
  Resimli atasözleri...
  Atasözü : Dost başa bakar düşman ayağa.
  Açıklaması : İyi niyetli kişiler arkadaşlarına hoşgörülü ve anlayışlı davranırlar. Kötü niyetli kişilerse arkadaşlarının hatalarını açığa vurmaya çalışırlar.

  Resimli atasözleri...

  Atasözü : Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.Açıklaması : Sözünü eirgemeyendoğruları konuşan cesur kişi;başkasının yalanını hatalarını onların yüzlerine vurursao kişilerce sevilmez ve sürekli rahatsız edilerekbulunduğu yerden uzaklaştırılmak istenir.

  Resimli atasözleri...
  Atasözü : Dil kılıçtan keskindir.
  Açıklaması : Bazen kötü bir söz insana silâhla açılmış bir yaradan daha büyük bir yara açar.

  Resimli atasözleri...

  Atasözü : Denize düşen yılana sarılır.Açıklaması : Tehlike içindeki çaresiz insan kendini kurtarmak için başka tehlikelere atılmaktan kaçınmaz.

  Resimli atasözleri...

  Atasözü : Acele eden ecele gider.Açıklaması : Acelecilik kişiyi ölüme götürür.

  Resimli atasözleri...

  Atasözü : Adı çıkmış dokuza inmez sekize.Açıklaması : İnsan çevresinde kötü davranışlarıyla tanınmışsa yaptığı iyi ve doğru davranışlar onun itibarını daha iyi duruma getirmez.

  Konu etiketleri: resimli atasözleri, atasözleri ile ilgili karikatürler, komşu komşunun külüne muhtaçtır, atasözleri ile ilgili resimler, atasözleri ile ilgili görseller, atasözleri, atasözleri ve resimleri, atasözleri resimli, atasözleri görselleri, atasözleri ile ilgili karikatür, atasözleriyle ilgili karikatürler, atasözleri görseller, yardımlaşma ile ilgili atasözleri, atasözleri ve görselleri, atasözleri resimleri,

  Sponsorlu Bağlantılar

  Mikroskobun Bölümlerini Tanıyalım, Tek Tek Mikroskobun Tüm Parçalarının Tanıtımı ve Ne İşe Yaradığı Kullanımı Hakkında Bilgi

  2013-2014 Okul Kuralları ve Faydaları, Okulda Uyulması Gereken Kurallar Kısaca Maddeler Halinde Özet

  Bu sayfadaki "ATASÖZLERİ VE DEYİMLER İLE İLGİLİ RESİMLER (GÖRSELLER)" konusuyla ilgili fikrinizi merak ediyoruz? Tespit ettiğiniz hata ve eksiklikleri bize yazın! Eleştirileriniz de en az övgüleriniz kadar bizim için değerlidir.

  Tek Yorum

  1. 9 Ocak 2014

   en güzel atasözleri resimleri burada

  Yorum Yapın

  E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Current day month ye@r *