20.08.2014

  Atatürk Devrimleri Hangi Alanlarda Yapıldı ve Ne Zaman Hangi Tarihte Oldu

  Sponsorlu Bağlantılar

  Yapıldıkları Alanlara Göre Atatürk Devrimleri ve Tarihleri


  Siyasi Alanda Yapılan Devrimler

  • Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)

   

  • Ankara’nın Başkent Olması (13 Ekim 1923)

   

  • Cumhuriyetin Ilanı (29 Ekim 1923)

   

  • Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)

   

  • Çok Partili Rejim Denemeleri (Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, 1924, Serbest Cumhuriyet Fırkası, 1930)

   

  • Kadınlara siyasi hakların verilmesi (1930 Belediye-1933 Muhtarlık-1934 Milletvekili)


  Toplumsal ve Sosyal Alanda Yapılan Devrimler

  • Kadınların Erkeklerle Eşit Haklara Sahip Olması (1934)

   

  • Şapka ve Kıyafet Devrimi (Şapka Kanunu-25 Kasım 1925)

   

  • Lâkap ve Unvanların Kaldırılması (26 Kasım 1934)

   

  • Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934)

   

  • Laiklik (1928)

   

  • Milletlerarası Takvim ve Saatin, Yeni Rakamların Kabulü ve Ölçülerde Değişiklik (26 Aralık 1925-26 Mart 1931)

   

  • Tekke ve zaviyelerin kapatılması (30 Kasım 1925)


  Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Devrimler

  • Millet Mekteplerinin Açılması (1928)

   

  • Öğretimin Birleştirilmesi (3 Mart 1924)

   

  • Medreselerin Kapatılması (1924)

   

  • Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun (1926)

   

  • Harf Devrimi (1 Kasım 1928)

   

  • Güzel Sanatlarda Yenilikler(1928)

   

  • Türk Tarih ve Dil Kurumlarının Kurulması (12 Nisan 1931-12 Temmuz 1932)

   

  • Dil Devrimi (1932)

   

  • Üniversite Reformu (1933)

   

  • Üniversite Öğreniminin Düzenlenmesi (31 Mayıs 1933)


  Ekonomi Alanında Yapılan Devrimler

  • Izmir Iktisat Kongresi (1923)

   

  • Aşar(Öşür) Vergisinin Kaldırılması (17 Şubat 1925)

   

  • Çiftçinin Özendirilmesi (1925)

   

  • Örnek Çiftliklerin Kurulması (1925)

   

  • Tarım Kredi Kooperatifleri’nin Kurulması (1925)

   

  • Kabotaj Kanunu (1 Temmuz 1926)

   

  • Sanayi Teşvik Kanunu (28 Mayıs 1927)

   

  • Toprak Reformu (1929)

   

  • I. ve II. Kalkınma Planları (1933-1937)

   

  • Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün Kurulması (1933)

   

  • Ticaret ve Sanayi Odalarının Kurulması (1935)


  Hukuk Alanında Yapılan Devrimler

  • Mecellenin Kaldırılması (1924-1937)
  • Türk Medeni Kanunu (1924-1937)
  • Türk Ceza Kanunu (1926)
  • Yeni Anayasanın Kabulü (1924)
  • Teşkilat-ı esasiye Kanunu (1921)
  • Şer’iyye Mahkemelerinin Kapatılması (1924)
  Sponsorlu Bağlantılar

  Türkiye’deki Ormanlar ve Bitki Örtüsü Hakkında Bilgi

  Türkiye’nin Su Varlığı, Ülkemizin Su Varlığı Hakkında Bilgi

  Bu sayfadaki "Atatürk Devrimleri Hangi Alanlarda Yapıldı ve Ne Zaman Hangi Tarihte Oldu" konusuyla ilgili fikrinizi merak ediyoruz? Tespit ettiğiniz hata ve eksiklikleri bize yazın! Eleştirileriniz de en az övgüleriniz kadar bizim için değerlidir.

  Yorum Yapın

  E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Current day month ye@r *