Atatürk’ün İlke Ve İnkılapları Tablo Halinde

Sponsorlu Bağlantılar

Atatürk’ün İlke Ve İnkılapları Tablosu,

Tablo şeklinde gösterilmiş Atatürk’ün İlke Ve İnkılapları  

Atatürk’ün İlkeleri Atatürk’ün İnkilapları
Cumhuriyetçilik: Hâkimiyetin ulusa ait olmasını hedef edinir. Egemenlik, devleti yönetme hak ve yetkisi milletindir. - TBMM’nin açılması
- Saltanatın kaldırılması
- Cumhuriyetin ilan edilmesi
- Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi
- 1921 ve 1924 anayasalarının kabul edilmesi
-Çok partili hayata geçişin denenmesi
Milliyetçilik (Ulusçuluk): Ülkede ulusal birlik ve beraberliğin sağlanmasını ve ulusal bağımsızlığı hedef edinir. - Türk Dil Kurumunun açılması
- Türk Tarih Kurumunun açılması
- Kabotaj (liman işletme hakkı) Kanunu’nun kabul edilmesi
- kapitülasyonların kaldırılması
Halkçılık: Devletin sunduğu imkânlardan halkın eşit şekilde yararlanmasını ilkesidir. - Medeni Kanun’un kabul edilmesi
- Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi
- Aşar vergisinin kaldırılması
- Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi
İnkılapçılık: Ülkenin çağdaş ve modern bir yapıya ulaşmasını hedefler. - Sosyal (toplumsal),
- Siyasi,
- Ekonomi,
- Kültür ve eğitim alanlarında yapılan tüm inkılaplar
Laiklik: Din ve devlet işlerinin ayrılmasıdır. Kanunların akla ve bilime dayandırılmasını hedefler. Tüm yurttaşların vicdan, ibadet ve din özgürlüğü demektir. Aynı zamanda diğer inanç ve dinlere de hoşgörülü olmayı gerektirir. - Saltanatın kaldırılması
- Halifeliğin kaldırılması
- Medeni Kanun’un kabul edilmesi
- Tekke ve zaviyelerin kapatılması
- Medreselerin kapatılması
- Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi
- Maarif Teşkilatı ile ilgili kanunun çıkması
- Şeriyye ve Evkaf (din işleri ve vakıflar) Vekaleti’nin kapatılması
- Anayasadan “Devletin dini islamdır.” maddesinin çıkarılması
Devletçilik: Ülkedeki kalkınma çalışmalarının devlet ve özel sektör iş birliği ile sağlanmasıdır. (Ekonomi ilkesidir.) - İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması
- I. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın yapılması
- Fabrikaların, yolların ve hastanelerin açılması
- Ağır sanayi hamlelerinin yapılması
Sponsorlu Bağlantılar

Frigyalıların Yönetim Şekli Nedir, Frigyalılar Devleti Nasıl Yönetilirdi

Sonraki Sayfa »

2012-2013 Fen ve Anadolu Liseleri boş kalan kontenjanlar sayısı

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Current ye@r *