30.07.2014

  Cin duası, cinlere karşı okunacak dua, cin için okunması gereken dualar, cinlerden koruyan kaçıran dua

  Sponsorlu Bağlantılar

  Cin ve Sara Tutana Karşı Okunacak Dualar

  Bismillâhirrahmânirrahim.
  E fe hasibtüm ennemâ halaknâküm abesen ve enneküm ileynâ lâ türceûn. Fe teâlellâhül melikül hakk, lâ ilahe illâ hû, rabbül arşil keriym. Ve men yed’u meallâhi ilahen âhara lâ bürhâne lehû bihî fe innemâ hısâböhû inde rabbih, innehû lâ yüflihul kâfirim. Ve kul rabbığfir verham ve ente hayrur râhımiyn.

  * Abdullah b. Mes’ud (r.a.) sara ve cin tutan bir kimsenin kulağına bu ayeti kerimeleri okudu. Hasta hemen toparlanıp kendine geldi. Bunun üzerine Resulü Ekrem (s.a.v.): “Onun kulağına ne okudun? ” buyurdu. İbni Mes’ud: “Efehasibtüm ennemâ halaknâküm… ayetlerini okudum, dedi. Resulü Ekrem: “Eğer bir kimse bu ayetleri tam bir iman ve sadakada bir dağa okursa, dağ harekete gelirdi.” buyurdu.

  Bismillâhîrrahmânirrahim.
  Ve kulil hamdü lillâhillezî lem yettehız veleden ve lem yekûn lehû şeriykün fil mülki ve lem yekûn lehû veliyyün minez zülli ve kebbirhü tekbiyrâ.

  Fazileti:
  “Allah Teala bu ayeti okuyana yerler ve dağlar gibi sevaptan ecir yazar.”
  “Bu ayet okunan eve hırsız veya bir âfât girmez.”

  * “Abdülmuttalib oğullarından konuşmaya başlayan her çocuğa Resulü Ekrem bu ayeti öğretirdi.”

  Sponsorlu Bağlantılar

  Resimli Arapça Allah İsimleri Allahın 99 isminin yazılışları resimlerle

  Kederden kurtulmak için okunacak dua, kedere okunması gereken dualar

  Bu sayfadaki "Cin duası, cinlere karşı okunacak dua, cin için okunması gereken dualar, cinlerden koruyan kaçıran dua" konusuyla ilgili fikrinizi merak ediyoruz? Tespit ettiğiniz hata ve eksiklikleri bize yazın! Eleştirileriniz de en az övgüleriniz kadar bizim için değerlidir.

  Yorum Yapın

  E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Current day month ye@r *