27.08.2014

  Denklemlerle ilgili çözümlü sorular, testler ve cevapları çıkmış sorular

  Sponsorlu Bağlantılar

  Denklemlerle ilgili çözümlü sorular, testler ve cevapları çıkmış sorular

  DENKLEMLER ÇÖZÜMLÜ SORULAR

      DENKLEMLER

   

    1)   x + 6 =13  ise   x=?         

            

        a)13           b)8          c)7          d)-6                                          

   

    2)  x – 3 = 2  ise   x=?

   

        a)3             b)5          c)-5        d)6       

   

    3)  3x + 5 = 14  ise  x=?

   

        a)-2           b)4           c)-3         d)3        

   

    4)   5x – 6 = 19  ise  x=?

   

       a)5           b)10          c)-5         d)0        

   

    5)   2x + 5 = 5   ise   x=?

   

         a)2          b)5             c)-2         d)0      

       

    6)   x + 5 = 3   ise   x=? 

   

         a)2          b)-2           c)1           d)3      

   

    7)   5 – x = 3    ise    x=?

   

         a)2         b)-2          c)0           d)8        

   

    8)   –9 – x = 10     ise  x=?

   

        a)1         b)19          c)0           d)-19     

   

    9)   –5 – 2x = 9     ise   x=?

   

         a)-2        b)-7          c)2            d)8       

   

   10)   2.(x -1) + x = 4    ise  x=?

   

         a)1          b)2          c)3            d)4             

   

   11)   3.(2x + 1) – 5 = 16  ise  x=?

   

          a)3         b)5          c)7            d)4         

   

   12)   3.(2x – 3) – 2.(1–3x) = 1  ise  x=?

   

          a)-1         b)1          c)2           d)-2       

   

   13)   2x-5+3x=4+7x+13   ise  x=?

   

          a)9          b)-5         c)13         d)-11    

   

   14)   5.(3-2x)=15  ise  x=?

   

          a)0          b)1           c)2           d)3         

   

   15)   2.(5x+3) + 8 = 34  ise  x=?

   

         a)-10       b)1          c)2           d)11      

    

   16)  3  eksiğinin  7 katı  63 eden sayı kaçtır?

   

         a) 15       b) 14       c)13         d)12

   

   17)  5(x – 2) = 3x – 4 ise x=?

   

          a)-2          b)4           c)-7         d)3      

   

   18  2x–1 = 107 ise x=?

   

          a)25         b)45         c)54        d)62

  DENKLEM SORULARININ ÇÖZÜMLERİ

   

  DENKLEM SORULARININ ÇÖZÜMLERİ

   

   Cevap 1)  x + 6 = 13 ise bulmamız gereken bilinmeyen x olduğu için; onu yanlız 

        bırakmamız  gerekiyor. Bu nedenle yanındaki +6 eşitliğin diğer tarafına – 6

        olarak geçer ve denklemimiz;

   

     x = 13 – 6  haline gelir. Buradan x = 7 olarak bulunur.

   

   Cevap 2)  x – 3 = 2 denkleminde ise x’ in yanındaki –3 eşitliğin diğer tarafına +3

         olarak geçer.

   

     x = 2 + 3 olur ve buradan x = 5 olarak bulunur.

   

   Cevap 3)  3x + 5 = 14 ise, önce bilinmeyenimizin yanındaki +5’ i  diğer tarafa –5

       olarak geçiriyoruz.

   

    3x = 14 – 5  

    3x = 9 olarak bulunuyor. x’in başında bulunan 3 çarpanı ise eşitliğin diğer tarafındaki 

            9’un yanına bölen olarak geçer. Buradan;

    x = 9 / 3

    x = 3 olarak bulunur…

   

     UNUTMAYALIM ARKADAŞLAR!!!

     BİR SAYIYI VEYA HARFLİ İFADEYİ EŞİTLİKTE YER DEĞİŞTİRİRKEN; MUTLAKA

     İŞLEM ÖZELLİĞİNİ DE DEĞİŞTİRİCEKSİNİZ… YANİ; TOPLANAN SAYI EŞİTLİĞİN

     DİĞER TARAFINA ÇIKARILAN OLARAK, ÇIKARILAN SAYI TOPLANAN OLARAK, 

     ÇARPIM  DURUMUNDA OLAN SAYI DİĞER TARAFA BÖLEN OLARAK, BÖLEN

     SAYI İSE DİĞER  TARAFA ÇARPAN OLARAK GEÇER.. KISACA

     Toplama —- Çıkarma

     Çıkarma —- Toplama

     Çarpma —- Bölme

     Bölme —- Çarpma   şeklinde yer değişikliği yapılır…

   

     Cevap 4) 5x – 6 = 19  ise öncelikle bilinmeyen sayımızın yanındaki –6’ diğer

        tarafa atıyoruz.

                 5x = 19 + 6 yapıyor ve toplayınca

                 5x = 25   oluyor. X’ in başındaki 5 çarpanı da diğer taraftaki sayının yanına

                                 bölen olarak  geçiyor. Buradan;

               x = 25 / 5  ve x =5 olarak bulunuyor.

   

    Cevap 5)  2x + 5 = 5 ise +5 i diğer tarafa –5 olarak geçirdiğimizde;

                      2x = 5 – 5 ve

                      2x = 0 bulunuyor…2 çarpanı da bölen geçiyor..

                        x = 0 / 2

                        x = 0

   

   

    Cevap 6) x + 5 = 3   ise +5 diğer tarafa –5 geçer ve;

                      x = 3 – 5

                      x = – 2 olarak bulunur.

   

   

    Cevap 7)    5 – x  = 3    ise bilinmeyenimizin yanındaki +5 diğer tarafa geçer

                    – x = 3 – 5 ve buradan;

                    – x = – 2 olur. Fakat bilinmeyenimizin pozitif olması gerektiğinden;

          Her iki tarafı – ile çarparız ve sonuçta;

                      x = +2 olur

   

   

    Cevap 8)   –9 –x = 10  ise  –9 diğer tarafa +9 geçer;

                     –x = 10 + 9 olur. Ve buradan;

                     –x = 19 olur. x’in pozitif olması gerektiğinden

                       x = –19 olur.

   

    Cevap 9)   –5 –2x = 9  ise –5 diğer tarafa;

                       –2x = 9 + 5

                       –2x = 14 olur. –2 çarpanı diğer tarafa bölen olarak geçer ve;

                         x = 14 /–2

                         x = –7 olarak bulunur.

   

   

   

    Cevap 10)  2.(x – 1) + x = 4   denkleminde öncelikle parantezin açılması gerekir.

                        Bu nedenle 2 ile parantezin içindeki x ve –1 sayılarını çarparız. Çarpınca;

                        2x – 2 + x = 4 olur. eşitliğimizin sol tarafında iki tane x’li bilinmeyen var.

                       Önce bunları toplayalım;

             3x – 2 = 4    sonra da –2’yi diğer tarafa geçirelim…

             3x = 4 + 2

             3x = 6   ve 3 çarpanını da bölen olarak geçirirsek;

               x = 6 / 3

               x = 2 olarak bulunur.

   

   

   

   Cevap 11)   3.(2x + 1)  – 5 = 16   denkleminde yine ilk olarak parantezleri açarız.

   

            6x + 3 – 5 = 16     sonra  sayılar arasında işlem yaparız.

            6x – 2 = 16      sonra –2’yi diğer tarafa geçirelim

            6x = 16 + 2

            6x = 18  ve en son 6 çarpanı diğer tarafa bölen olarak geçer ve;

              x = 18 / 6

              x = 3  olarak bulunur.

   

   

   Cevap 12)   3.(2x – 3) –2.(1 – 3x)  = 1    denkleminde ise yine ilk önce her iki

    parantezi de açıyoruz. Açarken parantezin içindeki her iki ifadeyle de çarpmayı

    unutmayın…

   

                 6x – 9 –2 + 6x = 1    daha sonra x’li ifadeleri kendi arasında, sayıları da kendi

                                                    arasında işleme sokuyoruz…

   

       12x – 11 = 1     sonra –11’i diğer tarafa +11 olarak geçiriyoruz.

       12x = 1 + 11

       12x = 12    son olarak 12 çarpanını diğer tarafa bölen olarak geçiriyoruz..

           x = 12 / 12

           x = 1   oluyor.

   

   

    Cevap 13 )   2x – 5 + 3x = 4 + 7x + 13     denkleminde önce her iki tarafında aynı olan

                          ifadeleri birbiriyle topluyoruz.

   

         5x – 5 = 7x + 17 oluyor. Eşitliğin her iki tarafında da x bilinmeyeni olduğundan

         bunları  tek bir tarafta toplamamız gerekiyor.. Yer değişikliği yaparken

         küçük olan ifadeyi büyüğün yanına geçiricez.. Sol taraftaki 5x,

         sağ taraftaki 7x’in yanına geçecektir. İşaret değiştirerek tabi;

      – 5 = 7x – 5x +17           (7x ten 5x i çıkarıyoruz)

      – 5 = 2x + 17    şimdi de bilinmeyenimizin yanındaki +17’yi diğer tarafa –17 olarak

         geçiriyoruz.

      – 5 – 17 = 2x

     – 22 = 2x     sonrada x’in başındaki 2 çarpanı bölen olarak geçiyor

     – 22 / 2 = x

     –11 = x    olarak bulunuyor.

   

   

    Cevap 14)   5.(3 – 2x) = 15     önce parantez açılır…

                   15 – 10x = 15     sonra 15 diğer tarafa –15 olarak geçer.

                      –10x = 15 – 15

                      –10x = 0

                               x = 0 / –10

                               x = 0    olur.

   

   

    Cevap 15)   2.(5x + 3) + 8 = 34      önce parantez açalım..

                        10x + 6 + 8 = 34      sora sayıları toplayalım

                        10x + 14 = 34      sonra +14 diğer tarafa geçsin..

                        10x = 34 – 14

                        10x = 20      x’in başındaki 10 çarpanı bölen geçer;

                            x = 20/10

                            x = 2 olarak bulunur.

   

   

    Cevap 16)  3 eksiğinin 7 katı 63 eden sayı kaçtır demek; hangi sayıdan 3’ü çıkarır

     7 ile çarparsak 63 eder anlamına geliyor. Biz o sayıyı bilmediğimiz için 3 çıkarıp 7 ile

      çarpamayız…

     AMAA işlemi tersten yaparsak; yani sonuç olan 63’ü 7 ile bölersek

     (çarpmanın tersi bölmedir.)

     63 / 7 = 9 olur.. ve daha sonra 3 çıkarmak yerine 3 eklersek

      9 + 3 = 12     bu sayıyı bulmuş oluruz..   cevap: 12

   

   

     Cevap 17)   5.(x – 2) = 3x – 4     yine önce parantez açılır..

         5x – 10 = 3x – 4    sonra küçük olan 3x, 5x’in yanına gelir.

         5x – 3x – 10 = – 4

         2x – 10 = – 4    sonra –10 yer değiştirir.

         2x = – 4 + 10

         2x = 6      sonra 2 çarpanı bölen olarak geçer

           x = 6/2

           x = 3 olarak bulunur.

   

   

     Cevap 18)    2x – 1 = 107   en kolay soru sona bırakılır mı kardeşim.. Nasıl böyle bir

       hata yapmışız. Bu soruda sizlere kalsın arkadaşlar.. rahatlıkla yaparsınız. Cevap 54

  DENKLEMLER ÇÖZÜMLÜ SORULAR 7.Sınıf

  Denklemler çözümlü sorular konuyu daha iyi kavramanız için olabildiğince değişik soru türlerinden hazırlanmıştır. Basit ve orta düzey 20 çözümlü soru aşağıda verilmiştir.

  23-2-2014 14-09-13

  23-2-2014 14-09-30

  23-2-2014 14-09-46

  23-2-2014 14-10-13

  23-2-2014 14-10-31

  23-2-2014 14-10-46

  23-2-2014 14-11-05

  23-2-2014 14-11-19

  İkinci Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular ve Çözümleri 1

   

  2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 1YGS LYS Matematik Fonksiyonlar Çıkmış Sorular Fonksiyonlar Çözüm 1YGS LYS Matematik Fonksiyonlar Çıkmış Sorular

  [ad code=4]

  2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 2YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 2YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
  2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 3YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 3YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
  2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 4YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 4YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
  2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 5YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 5YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular

  [ad code=4]

  2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 6YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 6YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
  2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 7YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 7YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
  2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 8YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 8YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
  2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 9YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 9YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
  2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 10YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 10YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular

  [ad code=2]

  2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 11YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 11YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
  2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 12YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 12YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
  2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 13YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 13YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
  2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 14YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 14YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
  2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 15YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 15YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
  2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 16YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 16YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
  2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 17YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 17YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
  2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 18YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 18YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
  2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 19YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 19YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
  2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 20YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 20YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular

  İkinci Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular ve Çözümleri 2

  2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 21YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 21YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular

  [ad code=4]

  2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 22YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 22YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
  2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 23YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 23YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
  2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 24YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 24YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
  2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 25YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 25YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular

  [ad code=4]

  2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 26YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 26YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
  2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 27YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 27YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
  2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 28YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 28YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
  2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 29YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 29YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
  2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 30YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 30YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular

  [ad code=2]

  2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 31YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 31YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
  2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 32YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 32YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
  2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 33YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 33YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
  2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 34YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 34YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
  2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 35YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 35YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
  2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 36YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 36YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
  2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 37YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 37YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
  2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 38YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 38YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
  2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 39YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 39YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular
  2. Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular – Soru 40YGS LYS Matematik Denklemler Eşitsizlikler Çıkmış Sorular Çözüm 40YGS LYS Matematik 2 Dereceden Denklemler Çıkmış Sorular - Çıkmış Sorular

  Sponsorlu Bağlantılar

  6.sınıf denklem soruları ve çözümleri testler

  En yaşlı insan fosili

  Bu sayfadaki "Denklemlerle ilgili çözümlü sorular, testler ve cevapları çıkmış sorular" konusuyla ilgili fikrinizi merak ediyoruz? Tespit ettiğiniz hata ve eksiklikleri bize yazın! Eleştirileriniz de en az övgüleriniz kadar bizim için değerlidir.

  37 Yorum

  1. beyza
   8 Ocak 2012

   yapanın eline sağlık ödevimin hepsini burdan yazdım gerçekten herkee öneriyorum bu siteyi konuyu anlatarak çözdüğünüz için ayrıca teşekkürler ..

  2. eda
   8 Ocak 2012

   beyza knk valla bu site iyiymiş lan matematik ödevindende yırtık

  3. berfin
   30 Mart 2012

   yapanların ellerine sağlık ödevimi buradan yaptım herkese öneririm

  4. mustafa
   3 Mayıs 2012

   kim yapmışsa ellerine sağlık matematik proje ödevini burdan yaptım :D

  5. gözde
   15 Mayıs 2012

   vallahi işime çok yaradı saolun

  6. mardim
   19 Kasım 2012

   kim yapmışsa saolun var olun bakalım işime yarayacakmı

  7. ilayda
   24 Kasım 2012

   bu site gercek işime yaradı herkeze benden tavsiye

  8. 26 Kasım 2012

   çokkkkkkkk tsk ederm isimee çokk yaradı

  9. 6 Aralık 2012

   o kadar iyi yapmıssınız kı ben dersi hiç anlamıodum buradan konuyu anladm önerrim herkese bide araya cebirsel ifademi kaçmış

  10. 6 Aralık 2012

   kaçıncı sınıf bu 7. mi

  11. CixÇocuk48
   9 Aralık 2012

   Ellerinize Sağlık

  12. 12 Aralık 2012

   benimde işime yayadı sınafdan 100 aldım

  13. 12 Aralık 2012

   krdeş cok saol performansım vardı iyi koymusunuz .) tskler +rep

  14. 16 Aralık 2012

   iyi bir site ama bu soruların devamı yok mu en azından bi 20 tane soru daha olsaydı fena olmazdı

  15. furkan
   16 Aralık 2012

   devamı varsa lütfen ekler misiniz salı gününe kadar 100 tane soruyu çözümleriyle beraber a4 kağıdına yazmam gerekiyor lütfen ekleyecekseniz biraz çabuk olun

  16. özlem
   16 Aralık 2012

   çoook işime yaradı saolun vcarolun

  17. kübra
   16 Aralık 2012

   20 soru daha olsaydı fena olmax-zdı

  18. can
   16 Aralık 2012

   eh işte idarwe eder

  19. can
   24 Aralık 2012

   çok işime yaradı sağolun :D

  20. misafir
   30 Aralık 2012

   çok sağolun çok işime yaradı

  21. can
   1 Ocak 2013

   çok güzel olms elinize sağlık çok işime yaradı yaa :D

  22. mat düşmanı
   1 Ocak 2013

   uffff çok az yazmışınız beyaw :( emeye saygı ynede hoş olmuş saolun

  23. 2 Ocak 2013

   arkadaşlar ben matematik profuyum şu ana kadar 5 den aşşagı gelmedi matematigim

  24. 3 Ocak 2013

   teşekkürler çok yardımcı oldunuz performans ödevimi sizin sayenizde tamamladım :)

  25. selen
   9 Ocak 2013

   Allah razı olsun matematik perfomans ödevinden yırttık

  26. MEMO
   14 Ocak 2013

   SİZDE OLMASAYDINIZ NERDEN BULURDUK PERFORMANS ÖDEVİNİ ÇOK SAOLUN…

  27. süleyman
   15 Ocak 2013

   ya çok basit bunlar zor olsun bunlar ne ya biraz zorlastır bunu kafadan yapamıom ben hacı :(

  28. takoz
   12 Şubat 2013

   birazdaa zor olsaydı ii olrdu bide 20 tane olsaydı fena olmazdı ama cok saolun cok işime yaradı … :D

  29. furkan
   15 Mart 2013

   valla tüm sınıfa çikolata olmaktan kurtuldum

  30. eda
   9 Nisan 2013

   saolun çok işime yaradı ama son sorunun işlemini de yapsaydınız keşke :(

  31. rumeysa
   9 Mayıs 2013

   kim yaptıysa ellerine sağlık proje ödevime çok yardımda bulundu :D

  32. 15 Kasım 2013

   afern la ödevleri burdan yaptım

  33. Mahir
   2 Ocak 2014

   Allah razı olsun kardeş bunu kım yaptıysa herkezın duasını aldı cennetlık mat performansı burdan yaptım çok saolun

  34. 25 Ocak 2014

   teşeekürler söerstir tatil ödevimi buradan yaptım yarısını :D

  35. 17 Şubat 2014

   teşekkürler çok işime yaradı yalnız biaz fazla olsaydı iyi olacaktı neyse yinede saolun

  36. 23 Şubat 2014

   süper valla çok beğendim

  37. 12 Mart 2014

   18. sorunun çevabının sonunda yazmamış cevabı kendimiz yapa bilseydik bu siteye bakmazdık kardeş

  Yorum Yapın

  E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Current day month ye@r *