20.08.2014

  Fotosentez Deneyleri

  Sponsorlu Bağlantılar

  Fotosentez deneyleri (10.sınıf,9.sınıf,8.sınıf,7.sınıf,6.sınıf,5.sınıf,11.sınıf)

  Fotosentez Deneyi

  Işığın, fotosentez etkisi var mıdır?

  Malzemeler: Saksı bitkisi, tentürdiyot, alüminyum kâğıt

  Yukarıdaki şekilde olduğu gibi saksı bitkisinin yeşil yapraklarından bir tanesini dalından koparmadan alüminyum kâğıt ile tamamen kaplayınız. Saksı bitkisini iki ya da üç gün, güneş ışığını fazla alan pencere önünde bekletiniz. Bu süre sonunda alüminyum kâğıdı yapraktan ayırın. Yaprağın sarardığını göreceksiniz. Üzerine bir miktar tentürdiyot damlatın. Bu bölümde yaprak ışık almadığı için fotosentez yapamamış ve renk değişikliği görülmemiştir. Üzerini kapatmadığınız diğer yapraklardan birine Tentürdiyot damlatın, damlatılan yerin bir süre sonra mavi renk aldığını görürsünüz. Mavi renk, nişastanın ayıracıdır. Yani tentürdiyot damlattığınız bölgede nişasta olduğunu veya üretildiğini gösterir.

  Fotosentez Deneyi

  Bu deney bize, ışıksız ortamda fotosentez yapılmadığını dolayısıyla da fotosentez ürünü olan nişastanın üretilemediğini gösterir.

  Katkılarından dolayı Fen öğretmeni Sn. Fatih Akyüz’e teşekkür ederiz.

  Yukardaki deney http://cicicee.com’dan alıntıdır.

  fotosentez deneyi
  Deney 1. Klorofil Elde Edilmesi
  Ye
  şil bitkilerin kloroplastlarında meydana gelen fotosentez de, havanın karbon dioksidi
  ve suyun varl
  ığında karbonhidrat ve oksijen oluşturulmasıdır. Fotosentez
  olay
  ını detaylı bir şekilde ortaya koymadan önce klorofil ile ilgili bazı deneyler gösterilecektir.


  Araç ve Gereçler:
  Isırgan otu (Urtica) yaprağı, kum, havan, kurutma kağıdı, tebeşir,
  benzen, alkol, su.


  Uygulama:
  Bir havan içine hücrelerin parçalanmasını kolaylaştırmak için kum
  ve alkol konulup 
  ısırgan otunun yaprakları ilave edilerek iyice ezilir. Bunun sonucunda


  koyu ye
  şil boyalı bir eriyik elde edilir. Buna ham klorofil ekstresi adı verilir.

  Deney 2. Fotosentez Olay
  ında Organik Madde Sentezlendiğinin Gösterilmesi


  Fotesentezde
  ışığın katalizörlüğü altında karbon dioksit ve suyun bitkiler tarafından
  birle
  ştirilerek organik madde (glikoz) sentezlenmesidir. Bu maddeler ya olduğu
  gibi ya da uzun zincirler 
  şeklinde paketlenerek nişasta şeklinde depolanırlar.
  Amac
  ımız fotosentezin bir ürünü olan glikozun sentezlendiğini ortaya koymaktır.


  Araç ve Gereçler :
  Ebegümeci ve yaprağı iki renkli olan bir bitki yaprağı, siyah renkli
  ka
  ğıt, potasyum iyodür (KI), sıcak su.


  Uygulama :
  Yaprağı iki renkli olan bitkiyi alarak uzun bir müddet ışık altında tutunuz.
  Ebegümeci bitkisinin bir yapra
  ğının yarısını siyah bir kağıt ile kapatarak diğer
  bitkiyle birlikte ayn
  ı sürede olmak şartıyla ışık altında bırakınız. Daha sonra bu bitkileri
  saplar
  ından keserek kaynamakta olan suyun içerisinde hücrelerinin ölmesini
  ve çeperlerinin da
  ğılmalarını sağlayınız. Bu iş için iki dakikalık bir süre yeterli olacaktır.
  Yapraklar ye
  şil rengini kaybedince potasyum iyodürle muamele ediniz. Işıkta
  kalm
  ış yeşil renkli bölgelerin nişasta oluşumundan dolayı mavi bir renk aldığını,
  ye
  şil olmayan kısımların ise renk vermediğini göreceksiniz 


  Deney 3. Fotosentez
  İçin Karbondioksitin Varlığının Zorunlu Olduğunun
  Gösterilmesi


  Ye
  şil bir bitki oldukça yoğun olarak ışık altında bırakılsa bile, eğer ortamda karbon
  dioksit bulunmuyorsa bitki bir süre sonra sararmaya ba
  şladığı ve gelişiminin durduğu
  gözlenir. Bunu a
  şağıdaki gibi bir deneyle ispatlamak mümkündür.


  Araç ve Gereçler :
  Bir dal parçası, kavanoz, tüp, tıpa, potasyum hidroksit (KOH), su.
  Uygulama :
  Yaprağı iki renkli olan bitkiyi alarak uzun bir müddet ışık altında tutunuz.
  Ebegümeci bitkisinin bir yapra
  ğının yarısını siyah bir kağıt ile kapatarak diğer
  bitkiyle birlikte ayn
  ı sürede olmak şartıyla ışık altında bırakınız. Daha sonra bu bitkileri
  saplar
  ından keserek kaynamakta olan suyun içerisinde hücrelerinin ölmesini
  ve çeperlerinin da
  ğılmalarını sağlayınız. Bu iş için iki dakikalık bir süre yeterli olacaktır.
  Yapraklar ye
  şil rengini kaybedince potasyum iyodürle muamele ediniz. Işıkta
  kalm
  ış yeşil renkli bölgelerin nişasta oluşumundan dolayı mavi bir renk aldığını,


  ye
  şil olmayan kısımların ise renk vermediğini göreceksiniz

  solunum deneyleri

  Deney 1 Aerobik Solunum
  Bu deneyle karbonhidratlar
  ın havadan alınan Oile COve HO ya kadar yıkılıp
  enerji aç
  ığa çıktığını göreceksiniz.


  Araç ve Gereçler:
  Çimlenmekte olan bezelye taneleri, balon joje, cam boru, beher,
  KOH, renkli bir s
  ıvı.


  Uygulama:
  Bu deney için, COtutma özelliğine sahip potasyum hidroksit (KOH)
  kristalleri pamu
  ğa sarılarak çimlenmekte olan bezelye taneleri ile birlikte bir balon
  joje içine yerle
  ştirilir. Daha sonra balon şekilde görüldüğü gibi bir ucu renkli sıvıya


  bat
  ırılmış kılcal boru ile birleştirilir

   

  Deney 6. Anaerobik Solunum
  Havan
  ın serbest oksijeni ile temas halinde olmayan bazı bitkiler, kendileri için gerekli
  olan enerjiyi, organik maddeleri enzimatik faaliyetlerle parçalayarak sa
  ğlarlar.
  Bu parçalanma sonucunda aç
  ığa çıkan gaz CO‘tir.


  Araç ve Gereçler
  : Çimlenmekte olan nohut, deney tüpü, civa, beher.


  Uygulama:
  Çimlenmekte olan bir kaç nohut tanesini deney tüpünün içine yerleştirin.
  Sonra tüpü tamam
  ıyla civa ile doldurun ve ters çevirerek yine civa dolu bir kabın
  içine bat
  ırın. Daha sonra cıva dolu kabın üzerine su ilave edin. Bir süre sonra tohumların
  anaerobik solunumu sonucu ortaya ç
  ıkan gaz tüpteki civayı aşağıya doğru
  itti
  ğini göreceksiniz. Bu da bize havadaki serbest oksijen yerine bitki


  dokular
  ındaki bağlı oksijenin kullanıldığını gösterir.

  kaynak için tıklayınız

   ‘‘FOTOSENTEZ’’ DENEYLERİ

   

  DENEYİN ADI: Fotosentez olayında ışığın, toprağın, havanın, ısının ve suyun etkisi

   

  DENEYİN AMACI: Fotosenteze etki eden faktörlerin gözlenmesi

   

  ARAÇ VE GEREÇLER:

  • Saksı (2 adet)
  • Fasulye tohumları
  • Su
  • Saksıda yetiştirilmiş fasulye fidesi

   

  DENEYİN YAPILIŞI:

   

  1. İçi toprakla doldurulmuş iki saksıya fasulye tohumları ekilir.
  2. Zaman zaman sulanır ve fasulye fideleri 8-10 cm oluncaya kadar aynı işlem yapılır. Daha sonra saksının birine su verme işlemi kesilir.
  3. 10-15 gün sonra su verilmeyen saksıdaki fasulye fidesinin gelişimi incelenir.
  4. Fasulye fideleri olan iki saksıdan birisi güneş olan bir yerde diğeri ise karanlıkta tutulur ve zaman zaman sulanırlar.
  5. Işıktaki saksıdaki fide, 10-20 cm oluncaya kadar bu işlem yapılır ve daha sonra her iki saksı kıyaslanır.

   

  GÖZLEMLER:

   

  • Bitkiler çimlenene dek fasulye çanaklarındaki besini kullandılar. İyice yeşillenen fasulyenin tohum kısmı azalarak pörsüdü ve kurudu.
  • Su verilmesi sonlanan saksıdaki fasulye daha ilk günden pörsüyüp, yapraklarını eğdi. İlerleyen günlerde bitki ve yaprakları üzerinde kahverengi-siyah lekeler oluştu. Bunlar bitkinin çürüdüğünü gösteriyordu. Bitki daha sonra sarardı ve tamamen kurudu. Canlılığı sona erdi.
  • Su verilmeye devam edilen bitki gelişimine devam etti. Yapraklarının yüzey büyüklüğü zamanla daha da arttı. Özellikle gündüz saatlerinde yaprakların dikliği ve duruşu daha belirgindi. Ancak akşam odamda ışık yanmasına rağmen turgor azaldı. Gündüz ki sıkı duruşunu kaybetti.
  • Karanlıkta kalan bitki de fotosentez durduğundan turgor basıncı iyice azalmış ilk başta iyice pörsümüş sonra kurumaya başlamıştır. Zamanla rengi solmuştur. Güneşte büyüyen bitki ise gelişimine iyi bir şekilde devam etmiş, boy uzunluğu ve yaprak yüzeyleri artmıştır.

   

   

  DENEYİN SONUCU:

  Su verilmeyen bitki öldü. Su verilmeye devam edilen bitki gelişerek büyüdü. Karanlıkta bırakılan bitki yine öldü, güneşte büyütülen bitki ise gelişimine devam etti.

  YORUM:

   

  Bitkilerde turgor basıncı fotosentez ile üretilen organik besin maddelerinin hücre derişimini artırması sonucu oluşur. Su verilmeyen bitkinin fotosentez yapması sonlanacağından, turgoru kaybederek dikliğini yitirmiştir. Su olmadan canlılık reaksiyonları gerçekleşmeyeceğinden yaşamına devam edememiştir. Su verilen bitki ise doğal olarak yaşamına devam etmiştir.

  Fotosentezin baş dayanağı ışıktır. Buna göre ışıktan mahrum bırakılan bitkinin gelişmesi zaten söz konusu bile değildir.

   

  Ders:

  Fen ve Teknoloji

  Sınıf:

  8. Sınıf

  Ünite:

  Canlılar ve Enerji İlişkileri

  Konu:

  Besin Zincirinde Enerji Akışı

  Açıklama

  Bitkinin fotosentez yapıp yapmadığını test etmek amacıyla nişasta-iyot testinin uygulanabileceği anlatılmıştır. Fotosentezin gerçekleştirilmesi için gerekli olan faktörler (su, karbondioksit, ışık, çeşitli mineraller) vurgulanmaktadır.

  Kazanımlar
  1. Fotosentezde ışığın gerekliliğini deney yaparak gözlemler.
  2. Fotosentez için nelerin gerekli olduğunu sıralar.
  3. Fotosentezi denklemle ifade eder.
  Ön Bilgiler

  Bitkilerin genel yapısı, fotosentez kavramı, fotosentez denklemi daha önce öğrenilmiş olmalıdır.,

  Deneyin detayları için tıklayınız.

   Lise Biyoloji Deneyleri

  Dosya Boyutu 3 KB
  İndirme Süresi 7 Saniye (tahmini)
  Bu dosyayi sıkıştırılmış halde indirmek için buraya tıklayın.

  Aşağıda bulunan metin yukarıdaki dosyanın içeriğini göstermektedir. Dosya içerisinde bulunan resimler gösterilmemiştir. Dosyanın şekil ve renkleri bu metinden farklı olabilir. Dosyayı indirmeden içeriğini görmeniz için bu metinden faydalanabilirsiniz.

  .:: Tarih : 04.06.2003 ::.  
  Fotosentez Deneyi


  Deneyin Adı : Fotosentez

  Deneyin Amacı : Eledoa bitkisi kullanılarak değişik şiddetlerdeki ışığın fotosentez hızına olan etkilerinin araştırılması

  Kullanılan Araç ve Gereçler : Eledoa bitkisi
  Beher
  Dereceli büret
  Maşa
  Üç ayaklı huni
  Işık kaynağı ( değişik şiddetlerde )

  Deneyin Yapılışı :

  1. Eledoa bitkisi huni içerisine yerleştirilir. ( açığa çıkacak O2 gazını bir yerde toplamak için)

  2. Işık şiddetinin artması ile açığa çıkan O2 gazında artma gözlenilmiştir. Işık şiddetinde değişkenlik uzaklık yakınlaştırılarak ve uzaklaştırılarak sağlanmıştır.

  Sonuç : 6CO2 + 6H2Oklorofil C6H12O6 + 6O2
  ışık

  Fotosentez reaksiyonunda da görüldüğü gibi deney sonucunda gaz açığa çıktığı gözlenilmiştir. Fakat istenilen miktarda Eledoa bitkisinin olmayışı ve değişken şiddetlerde ışık kaynağının olmayışından dolayı ışık şiddetine göre gaz çıkışında hızın artışı gözlenmemiştir.

  Deneyde istenilen sonuçlar alınmış olsaydı bu şekilde grafik ortaya çıkmayacaktı. O2 gazı birikimi ateşle öğrenilebilir

  Sponsorlu Bağlantılar

  Her madde elektriği aynı oranda mı iletir, maddelerin iletkenlik sırası

  zambak cevap anahtarı 2012

  Bu sayfadaki "Fotosentez Deneyleri " konusuyla ilgili fikrinizi merak ediyoruz? Tespit ettiğiniz hata ve eksiklikleri bize yazın! Eleştirileriniz de en az övgüleriniz kadar bizim için değerlidir.

  Yorum Yapın

  E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Current day month ye@r *