23.08.2014

  Geçmişten bugüne kullanılan silahlar hakkında bilgi

  Sponsorlu Bağlantılar

  Geçmişten bugüne kullanılan silahlar hakkında bilgi

  Geçmişten bugüne kadar kullanılan silah ve araçların değişimi ve gelişimi 

  Ateşsiz yaralayıcı ve ölümcül silahlar 

  Gürz, bıçak, kılıç, mızrak, kargı, kırbaç, yay, cirit, bumerang, kalkan, zırh, mancınık, koçbaşı, hançer, balta, kama ve bunlara benzer pekçok çeşitte silah geliştirildi Bunların savaşta en yaygın olanı kılıçtı Meç, şimşir, gaddare, yatağan gibi çeşitleri vardı Ateşli silahların bulunuşuna kadar yaygın olarak kullanılan diğer bir silah oktu Mancınık, gülleleri ve büyük okları fırlatmaya yarayan bir aletten çok bir mekanizmaydı Günümüzde hala kullanılmakta olan kasatura, tüfeğin ucuna takılan dürtücü ve kesici ateşsiz bir silahtır Koçbaşı, ucunda demir bir koçbaşı bulunan asılı bir kirişten ibarettir Kale kapılarını yıkmak için kullanılır

  Ateşli silahlar 

  En küçük ateşli silahlardan tabanca

  Doğu ülkelerinde bulunan barutun, Ortadoğu ve Avrupa’ya geçmesiyle ateşli silahlarda da önemli gelişmeler oldu Suriye’den Bizans’a geçen bir ateşli silah şaşkınlıkla karşılandı Çok eskiden beri Asya’da Türkler ve Çinliler tarafından kullanılan barut sonradan roket, top ve tüfek gibi silahlarda kullanılmaya başlandı Selçuklu ve Osmanlılar döneminde bu tür silahlarda büyük gelişmeler kaydedildi Kosova Meydan Muharebesi’nde ve özellikle Fatih Sultan Mehmed Han tarafından, İstanbul’un fethinde toptan büyük ölçüde faydalanıldı Yavuz Sultan Selim Han zamanında, tüfek orduda yaygın bir şekilde kullanılmaktaydı Top namlularına ilk yivi veren de Yavuz Sultan Selim Han’dır O zamanlar top tekniği Avrupalılardan çok üstündü

  Zamanla büyük değişikliğe uğrayan ateşli silahlar, tabanca, tüfek, bombaatar, top, obüs, havan gibi çeşitli adlar altında, değişik vasıflara sahip birçok çeşitlere ayrıldı Bunların her birinin kullanılma gayesine göre özellikleri vardır Ayrıca bunların makineli, yarı otomatik tipleri gelişti

  Güdümlü mermiler, deniz hedeflerine karşı kullanılan torpidolar, çeşitli tipteki bombalar, roketler ve mayınlar da ateşli silahlar grubuna dahil edilebilir Kara, deniz ve hava birliklerince kullanılan bu silahların bazısı saldırı, bazısı savunma, bazısı da hem saldırı hem de savunma gayesi güder Mesela uçaklarda saldırı için kullanılan makineli tüfek, top, roket, güdümlü mermi ve çeşitli bombalar bulunabildiği gibi uçaklara karşı savunmada kullanılan güdümlü uçaksavar silahları da vardır Yine zırhlı bir savaş aracı olan tankta kullanılan makineli tüfek, top, roket, alev makineleri, sis ve gaz makineleri yanında tanklara karşı kullanılan tanksavar topları, roketleri, bombaları, füzeleri bu silahların değişik gayelerde kullanılmasına misaldir

  Geçmişten Bugüne Kadar Kullanılan Silah Ve Araçların Değişimi Ve Gelişimi

  Geçmişten Bugüne Kadar Kullanılan Silah Ve Araçların Değişimi Ve Gelişimi

  Ateşsiz yaralayıcı ve ölümcül silahlar

  Gürz, bıçak, kılıç, mızrak, kargı, kırbaç, yay, cirit, bumerang, kalkan, zırh, mancınık, koçbaşı, hançer, balta, kama ve bunlara benzer pekçok çeşitte silah geliştirildi. Bunların savaşta en yaygın olanı kılıçtı. Meç, şimşir, gaddare, yatağan gibi çeşitleri vardı. Ateşli silahların bulunuşuna kadar yaygın olarak kullanılan diğer bir silah oktu. Mancınık, gülleleri ve büyük okları fırlatmaya yarayan bir aletten çok bir mekanizmaydı. Günümüzde hala kullanılmakta olan kasatura, tüfeğin ucuna takılan dürtücü ve kesici ateşsiz bir silahtır. Koçbaşı, ucunda demir bir koçbaşı bulunan asılı bir kirişten ibarettir. Kale kapılarını yıkmak için kullanılır.

  Ateşli silahlar

  En küçük ateşli silahlardan tabanca

  Doğu ülkelerinde bulunan barutun, Ortadoğu ve Avrupa’ya geçmesiyle ateşli silahlarda da önemli gelişmeler oldu. Suriye’den Bizans’a geçen bir ateşli silah şaşkınlıkla karşılandı. Çok eskiden beri Asya’da Türkler ve Çinliler tarafından kullanılan barut sonradan roket, top ve tüfek gibi silahlarda kullanılmaya başlandı. Selçuklu ve Osmanlılar döneminde bu tür silahlarda büyük gelişmeler kaydedildi. Kosova Meydan Muharebesi’nde ve özellikle Fatih Sultan Mehmed Han tarafından, İstanbul’un fethinde toptan büyük ölçüde faydalanıldı. Yavuz Sultan Selim Han zamanında, tüfek orduda yaygın bir şekilde kullanılmaktaydı. Top namlularına ilk yivi veren de Yavuz Sultan Selim Han’dır. O zamanlar top tekniği Avrupalılardan çok üstündü.

  Zamanla büyük değişikliğe uğrayan ateşli silahlar, tabanca, tüfek, bombaatar, top, obüs, havan gibi çeşitli adlar altında, değişik vasıflara sahip birçok çeşitlere ayrıldı. Bunların her birinin kullanılma gayesine göre özellikleri vardır. Ayrıca bunların makineli, yarı otomatik tipleri gelişti.

  Güdümlü mermiler, deniz hedeflerine karşı kullanılan torpidolar, çeşitli tipteki bombalar, roketler ve mayınlar da ateşli silahlar grubuna dahil edilebilir. Kara, deniz ve hava birliklerince kullanılan bu silahların bazısı saldırı, bazısı savunma, bazısı da hem saldırı hem de savunma gayesi güder. Mesela uçaklarda saldırı için kullanılan makineli tüfek, top, roket, güdümlü mermi ve çeşitli bombalar bulunabildiği gibi uçaklara karşı savunmada kullanılan güdümlü uçaksavar silahları da vardır. Yine zırhlı bir savaş aracı olan tankta kullanılan makineli tüfek, top, roket, alev makineleri, sis ve gaz makineleri yanında tanklara karşı kullanılan tanksavar topları, roketleri, bombaları, füzeleri bu silahların değişik gayelerde kullanılmasına misaldir.

   Türk Ordusunda Geçmişten Günümüze Kullanılan Silahlar

  Dübel Martin  K98 Mavzer

  Artemis çifte tüfeği (karadeniz el yapımı)

  Mosin Nagant  Maxim 30 makineli tüfek

  1950 sonrası
  M-1 grand seri atım piyade tüfeği  Thompson makineli tüfeği

  Sten

  MG-42  Bar

  Browning 50 cal

  1974 sonrası
  G-3 Piyade tüfeği  Mp-5

  M-16

  M-60 makineli

  AK-47  Bixi makineli tüfeği

  SVD Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği

  Özel Kuvvet Silahları
  M-4 Carbine  M-249 Saw makinalı  Barret keskin nişancı tüfeği

  L-96 Keskin Nişancı Tüfeği

  Otomatik bombaatar

  Geçmişten Günümüze Tankın Gelişimi – Tarihi

  Türk Zırhlı Birliklerinin tarihini inceleyen bu çalışma üç bölümden
  oluşmaktadır.

  Geçmişten günümüze tankın gelişiminin anlatıldığı birinci bölümde; Tank ve
  ZPT (zırhlı personel taşıyıcı) hakkında genel bilgi verilerek tank, doğrudan ateş eden
  top ya da otomatik silahlarla donatılan ve kendi motoruyla paletler üzerinde hareket
  eden, üzeri tümüyle kapalı, zırhlı askeri araç olarak tanımlanmıştır. Genel özellikleri
  itibariyle tanka fazlasıyla benzeyen ZPT’nin tanımı ayrıca verilmiş ve temelde ZPT’nin,
  piyadenin çatışma alanına taşınması amacı belirtilerek her ikisi (Tank ve ZPT)
  arasındaki ereksel farklılığa vurgu yapılmıştır. Tank öncesi dönemlerde, harp ihtiyaçları
  gereği tahripkar savaş araçlarının tankın ataları olarak kabul edilebileceği belirtilmiş,
  eski Çinlilerde, Asurlularda, Mısırlılarda, Romalılarda iki tekerlekli hafif savaş
  arabaları, kapalı savaş arabaları, orta çağın zırhlı şövalyeleri ve ağır süvarisi, Hannibal
  ve Timur’un fillerine bu kapsamda değinilmiştir.
  Türk Zırhlı Birliklerinin tarihsel gelişimini konu alan ikinci bölümde; 1928
  yılında ilk kez Fransızlardan, 1918 yılında üretilen 37 mm toplu bir Renault FT-17
  Tankının satın alındığı, zırhlı birlik olarak nitelenebilecek ilk tank taburunun ise
  Lüleburgaz’da 1934 yılında kurulduğu, mürettebat/personelin kıyafet, rozet ve
  işaretlerinin gelişimi ile daha büyük çaplı zırhlı birliklerin kuruluşu, zırhlı birliklerde
  eğitim, eğitimde verimliliği arttırma çalışmaları bağlamında teknoloji-yoğun eğilimlere
  değinilmiştir.
  Günümüz zırhlı birliklerinde kullanılan mevcut silah, araç ve mühimmat
  hakkında bilgi verilen son bölümde, zırhlı birliklerde bulunan tank, ZPT, bunların silah
  sistemleri ile kullanılan mühimmat ve özellikleri ile ortaya çıkışından itibaren tankın
  gelişiminde belirleyici faktör olan tanksavar silahları anlatılmıştır.
  Ayrıca, Türk Ordusunda yürütülen modernizasyon çalışmalarına değinilmiş ve
  sonuç bölümünde; modern ana muharebe tanklarının sınırsız geliştirme harcamalarının
  olduğu, günümüz koşullarının, gerek tankların üretimi gerekse modernizasyonu
  alanında kendi öz kaynaklarımızı kullanarak ulusal sistem ve teknolojimizi kurmayı
  gerektirdiği belirtilmiştir.

  Yüzyıllar boyunca bir çok askeri ve sivil şahıs Leonardo da Vinci gibi kesin
  sonuç silâhları yapmaya çalıştılar.
  1914 yılında Birinci Dünya Savaşı başladığında taraflar tamamıyla klasik
  hareket konseptine bağlı idiler ve o zamana kadar ortaya çıkmış seri ateşli toplar ve
  geliştirilmiş makineli tüfekler gibi modern silâhların bu askeri harekât karakterini büyük
  ölçüde etkilemeyeceği düşünülüyordu.
  1914 yılında savaşa girildiğinde hasım taraflarda bu mücadelenin yıllar, aylar
  değil sadece haftalar içerisinde bitirileceğine dair genel bir inanış vardı. Fakat
  Fransa’nın kısa zamanda yenilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış olan
  SCHLIEFFEN PLÂNI (Şiflen Plânı), yapımcısının istediği şekilde uygulanamayıp
  Almanların MARNE’ de durdurulması ve Fransa’nın mağlup edilememesi cephede
  Şiflen Planı : I. Dünya Savaşı için Almanya’nın öngördüğü savaş planı Schlieffen Planı’ydı. Bu plana göre önce
  Fransa’ya saldırmıştır. Yine bu plana göre, Fransa’ya Majino Hattı üzerinden değil, bu hattın kanadını
  aşacak şekilde, Belçika üzerinden saldırmıştır. Schlieffen Planı, Belçika’dan geçerek Fransız topraklarına
  kuzeyden girmeyi ve Majino Hattında ve onun hemen gerisinde konuşlanmış Fransız kuvvetlerinin
  gerisine sarkmayı planlamaktadır.Ancak Belçika kuvvetlerinin beklenmedik direnişi Alman ordularını
  geciktirmiş, bu gecikme de Fransız ve İngiliz ordularına gerekli manevraları yapma zamanı
  kazandırmıştır. Fransa topraklarında cereyan eden daha sonraki savaşlarda her ne kadar Alman birlikleri
  Paris’e 70 km. kadar yaklaşabilmişlerse de sonunda giderek sertleşen direnç ve ağır kayıplarla Schlieffen
  Planı’ndan beklenen sonuca ulaşamamıştır. ABD’nin savaşa katılmasıyla Batı Cephesi’nde güçler dengesi…
  büyük bir durgunluk yarattı ve İsviçre sınırından başlayıp Manş Denizi kıyılarına kadar
  uzanan karşılıklı siper sistemi ile çarpışmalar değişik bir şekil alarak 20 ‘inci Yüzyılın
  ilk büyük savaş gerçeği kendisini gösterdi. Siper harbi ile her iki taraf için çok zayiatlı,
  çok kanlı bir dönem başlayarak savaş dört yıl devam etti.,
  Kasım 1914 sonunda, savaşın başlamasından üç ay sonra İngiliz ve Fransız
  zayiatı bir milyon insana yaklaşmıştı. 1915 sonbaharına doğru ise, süvarinin yarma
  harekâtı için kullanılmasında ısrar ediliyordu.
  Bu görüşlerle 1915 sonuna kadar karşılıklı topçu düellosu ile düşman tahkimat
  ve makineli tüfek yuvalarının tahribiyle vakit geçirildi. Bu sırada Yb.Swinton ‘un
  gayretleri sona yaklaşıyordu. Swinton, Fransa’daki muharebelere katılmış ve harekât
  imkânlarını kaybetmiş orduların ataletini, mevzi harbinin insan ve malzeme yutan
  müthiş bir ejder olduğunu müşahede etmişti. Onun harpten evvel düşünüp uygulamaya
  koyamadığı “Kara Destroyeri” fikrini, Harbiye Nezaretine, generallere kabul
  ettirebilmek için mücadelesine Churchill destek olmuştu. Swinton geniş bir mühendis
  ve teknisyen kadrosuyla ilk tankın şekil ve evsafını tespit etmiş ve üretime de
  geçilmişti.
  Eylül 1915′te ilk tankın tecrübesi Wembly Parkta (Vembli Park) yapılmış ve
  tecrübe olumlu sonuçlanmıştı. Şimdi bu cisme bir isim bulmak gerekiyordu. Birçok
  isimler teklif edilmiş ve sonuçta gizlilik bakımından en uygun olan TANK ismi uygun
  görülmüştür. Bisley’de Siberie Camp (Siberya Kamp) bölgesinde ilk tank eğitim sahası
  kuruldu. Mürettebat, ordu birlikleri içinden ve gönüllüler arasından seçildi. Bu
  mürettebat ne için seçildiklerini ve geldiklerini bilmiyorlardı. Zira henüz ortada
  kullanacakları silâhları yoktu. İlk eğitim programları piyadecilik, makineli tüfek,
  haritacılık, motor tekniği ve 6 paundluk topun kullanılması idi. İlk tank “Mark 1”
  (Resim-3) eğitim merkezine geldiği zaman gönüllülerin bir çoğu bu cismi gördükten
  sonra bu sınıfa geçmeyi reddettiler. Onlar bu biçimsiz demir kitlesinin yürüyeceğinden
  bile şüphe ediyorlardı. Bununla beraber ilk teşkilat kurulmaya başlandı ve bu sınıfa
  “Motorlu Makineli tüfek” adı verildi. 27 Temmuz 1917 yılından itibaren bu sınıfın adı
  TANK olmuş ve bu suretle bugünkü tank sınıfının temeli atılmıştır.

  Ateşli silahlar, Ateşsiz yaralayıcı ve ölümcül silahlar, En küçük ateşli silahlardan tabanca,Geçmişten Bugüne Kadar Kullanılan Silah Ve Araçlar, Geçmişten Bugüne Kadar Kullanılan Silah Ve Araçlar Nelerdir, Geçmişten Bugüne Kadar Kullanılan Silah Ve Araçların Değişimi Ve Gelişimi,Geçmişten Bugüne Kadar Kullanılan Silah Ve Araçların Değişimi Ve Gelişimi NEdir

  Sponsorlu Bağlantılar

  Boğaz ağrısı ateş halsizlik

  Balgam nasıl atılır, balgam atma yolları

  Bu sayfadaki "Geçmişten bugüne kullanılan silahlar hakkında bilgi" konusuyla ilgili fikrinizi merak ediyoruz? Tespit ettiğiniz hata ve eksiklikleri bize yazın! Eleştirileriniz de en az övgüleriniz kadar bizim için değerlidir.

  5 Yorum

  1. 6 Şubat 2012

   çook güzel bir yorum sprrrrrrr….

  2. kısmet
   20 Şubat 2013

   benim ödevime her ne kadar yardımcı olmasssa tşkler

  3. emre
   9 Mart 2013

   cok güzel

  4. 10 Aralık 2013

   Bnm odrvime ck yardmcı oldu tavsiye ederim ve bn bu saye ile silahları bştn sona tanıdım

  5. 24 Aralık 2013

   valla ben araştırdım iyii

  Yorum Yapın

  E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Current day month ye@r *