23.08.2014

  Haram Ve Helal Olan Şıralar ile İlgili Hadisler, Hakkında Hadisi Şerifler Kütübü Sitte

  Sponsorlu Bağlantılar

  Fasil : İÇECEKLER BÖLÜMÜ
  Konu : Haram Ve Helal Olan Şıralar
  Ravi : İbnu Abbas
  Hadis : Bir rivayette; “Kim Allah`ın haram kıldığını haram kılmaktan hoşlanırsa nebiz`i haram kılsın.” dedi. Diğer bir rivayette, Kays İbnu Vehb ona: “Benim bir küpcüğüm var, içerisine şıra koyuyor, şıra kaynayıp durulunca içiyorum” dedi. (İbnu Abbas) cevaben: “Bu söylediğin şey ne zamandan beri içeceğini teşkil etmekte?” diye sordu. Kays: “Yirmi yıldan beri” deyince, İbnu Abbas: “Öyleyse uzun zamandır, damarların su ihtiyacını pislikten gördü” dedi.
  HadisNo : 2279

  Fasil : İÇECEKLER BÖLÜMÜ
  Konu : Haram Ve Helal Olan Şıralar
  Ravi : Ebu Hüreyre
  Hadis : Resulullah (sav) oruç tutuyordu. Orucunu açacağı vakti kolladım. Kabaktan mamul bir kap içerisinde yaptığım nebizi getirdim. Nebiz kaynayıp kabarıyordu. Resulullah (sav): “Bunu şu duvara çal. Zira artık bu, Allaha ve ahirete inanmayanların içkisidir” buyurdu.
  HadisNo : 2280

  Fasil : İÇECEKLER BÖLÜMÜ
  Konu : Haram Ve Helal Olan Şıralar
  Ravi : İbnu Ömer
  Hadis : Bir adam, Resulullah (sav)`a içerisinde nebiz bulunan bir kadeh getirdi. Efendimiz bu sırada (Hacerul-Esved) rüknunun yanında idi. Bardağı ona sundu. Efendimiz, ağzına kadar götürdü. Ancak nebizin (keskinleşip ekşiliğinin) şiddetlendiğini gördü ve bardağı sahibine geri çevirdi. (Cemaatten) bir adam: “Bu haram mıdır ey Allah`ın Resulü?” diye sordu. Hz. Peygamber: “Bana adamı çagırın!” dedi. Ondan bardağı tekrar aldı. Sonra su istedi sudan bardağa döküp, tekrar ağzına götürdü (yine keskin bularak alnını buruşturup) kaşlarını çattı. Tekrar yine su istedi ve nebize döktü. Sonra da: “Bu kaplar, size keskinleşir ve kaynamaya başlayacak olursa, içindekinin sertliğini su ile kırın” buyurdu. [İmam Nesai, hadisi tahric ettikten sonra: "Bu hadis meşhur değildir (fukahaca pek bilinmiyor), biz bununla ihticac (edip amel) etmeyiz" demiştir.]
  HadisNo : 2281

  Fasil : İÇECEKLER BÖLÜMÜ
  Konu : Haram Ve Helal Olan Şıralar
  Ravi : Aişe
  Hadis : Biz Resulullah (sav) için sabahleyin tuluk içerisine nebiz kurardık, efendimiz onu akşamleyin içerdi, akşamdan kurardık sabahleyin içerdi.” Hz. Aişe devamla der ki: “Biz su kabını, biri sabah, biri akşam olmak üzere günde iki kere yıkardık.”
  HadisNo : 2282

  Fasil : İÇECEKLER BÖLÜMÜ
  Konu : Haram Ve Helal Olan Şıralar
  Ravi : İbnu Abbas
  Hadis : Resulullah (sav) için kuru üzümden şıra kurulanca, o gün, ertesi gün ve daha sonraki gün yani üçüncü günün akşamına kadar onu içer, sonra, kalanının hizmetçilere içirilmesini veya dökülmesini emrederdi.
  HadisNo : 2283

  Fasil : İÇECEKLER BÖLÜMÜ
  Konu : Haram Ve Helal Olan Şıralar
  Ravi : Cabir
  Hadis : Resulullah (sav) kuru üzümle hurmanın, taze hurma ile hurmanın karıştırılmasını yasakladı ve dedi ki: “Kuru üzümle hurmayı, koruk hurma ile olgun hurmayı karıştırarak birlikte nebiz kurmayın.”
  HadisNo : 2284

  Fasil : İÇECEKLER BÖLÜMÜ
  Konu : Haram Ve Helal Olan Şıralar
  Ravi : Ebu Katade
  Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Çağala hurma ile olgun hurmadan beraber nebiz yapmayın. Olgun hurma ile kuru üzümden de beraber nebiz yapmayın. Herbirinden ayrı ayrı nebiz yapın.”
  HadisNo : 2285

  Fasil : İÇECEKLER BÖLÜMÜ
  Konu : Haram Ve Helal Olan Şıralar
  Ravi : Enes İbnu Malik
  Hadis : Resulullah (sav) çağala hurma ile olmuş hurmanın karıştırılıp (nebiz yapılmasını) sonra da bunun içilmesini yasakladı. Şarap haram edildiği zaman (Arapların) içeceklerinin tamamını nerdeyse bu teşkil ediyordu.
  HadisNo : 2286

  Fasil : İÇECEKLER BÖLÜMÜ
  Konu : Haram Ve Helal Olan Şıralar
  Ravi : Cabir İbnu Zeyd ve İkrime
  Hadis : Rivayete göre, her ikisi de olgun hurmadan tek başına (da olsa yapılan nebizi) mekruh addediyorlardı ve bu hükmü İbnu Abbas (ra)`tan alıyorlardı. İbnu Abbas: “Nebizin, Abdülkays`a yasaklanan müzza olmasından korkuyorum” derdi. Ben, Katade`ye: “Müzza nedir?” diye sordum da bana “Hantem (sırlı seramik) ve müzeffet (ziftlenmiş) denen kaplarda kurulmuş nebiz” diye cevap verdi.
  HadisNo : 2287

  Fasil : İÇECEKLER BÖLÜMÜ
  Konu : Haram Ve Helal Olan Şıralar
  Ravi : Aişe
  Hadis : Biz, Resulullah (sav) için kuru üzümden nebiz kurardık, içerisine de hurma atardık.
  HadisNo : 2288
  Fasil : İÇECEKLER BÖLÜMÜ
  Konu : Haram Ve Helal Olan Şıralar
  Ravi : Aişe
  Hadis : Ben bir avuç kuru üzüm, bir avuç da hurma alıyor, bunları bir kaba koyuyor, parmaklarımla ovup sonra da (elde edilen şırayı) Resulullah`a içiriyordum.
  HadisNo : 2289

  Fasil : İÇECEKLER BÖLÜMÜ
  Konu : Haram Ve Helal Olan Şıralar
  Ravi : Süveyd İbnu Gafle
  Hadis : Hz. Ömer`in Ebu Musa (ra)`ya yazdığı mektubu okudum, diyordu ki: “Emma ba`d! Bilesin bana deve katranı gibi siyah, sert bir şarap taşıyan bir kervan Şam`dan geldi. Ben onlara bunun kaynatılarak ne kadarının buharlaştırılacağını sordum. Bana üçte ikisi uçuncaya kadar kaynatacaklarını söylediler, yani pis olan üçte ikisi gidiyor. Şöyle ki üçte biri pis kokulu kısım, üçte biri bozuk kısım (geriye kalan üçte bir temiz kısım kalıyor). Sen yanındakilere, emret, bu kalan üçte biri içsinler.”
  HadisNo : 2290

  Fasil : İÇECEKLER BÖLÜMÜ
  Konu : Haram Ve Helal Olan Şıralar
  Ravi : Abdullah İbnu Yezid el-Hutami
  Hadis : Hz. Ömer (ra) bize şunu yazdı: “Emma ba`d: Şarabınızı ondaki şeytanın hissesi gidinceye kadar kaynatın. Zira onda şeytanın iki, sizin de bir hisseniz vardır.”
  HadisNo : 2291

  Fasil : İÇECEKLER BÖLÜMÜ
  Konu : Haram Ve Helal Olan Şıralar
  Ravi : İbnu Abbas
  Hadis : Bir adam kendisine şıradan sual etti. İbnu Abbas: “Taze oldukça iç” dedi. Adam: “Ben onu kaynatıyorum, ancak yine de içimde bir şüphe var” deyince, İbnu Abbas: “Yani sen onu kaynatmadan önce içiyor muydun?” diye sordu. Adam: “Hayır!” dedi. İbnu Abbas: “Ateş, haram olan hiçbirşeyi helal kılmaz!” dedi.
  HadisNo : 2292

  Sponsorlu Bağlantılar

  Haram Ve Helal Olan Kaplar ile İlgili Hadisler, Hakkında Hadisi Şerifler Kütübü Sitte

  Diyanet İşlerine Göre Gusül Abdesti Nasıl Alınır Alınışı Hakkında Bilgi

  Bu sayfadaki " Haram Ve Helal Olan Şıralar ile İlgili Hadisler, Hakkında Hadisi Şerifler Kütübü Sitte " konusuyla ilgili fikrinizi merak ediyoruz? Tespit ettiğiniz hata ve eksiklikleri bize yazın! Eleştirileriniz de en az övgüleriniz kadar bizim için değerlidir.

  Yorum Yapın

  E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Current day month ye@r *