31.07.2014

  Hatim Duası Arapça ve Türkçe Anlamı , Arapçası ve Türkçesi, Arapça Yazılışı ve Türkçe Manası

  Sponsorlu Bağlantılar

  Bir örnek olarak aşağıda yer alan Arapça hatim duası veya Türkçesi okunabilir:

  Okunuşu: “El-hamdü lillâhi Rabbil-‘âlemîn.
  Vel-‘âkibetü lil-müttekîn.
  Velâ ‘udvâne illâ ‘alezzalimîn.
  Ves-salâtü ves-selâmü ‘alâ Rasûlinâ Muhammedin ve ‘âlihî ve sahbihî ecme’în.
  Rabbenâ takabbel minnâ inneke ente’s-semî’ul-‘alîm.
  Ve tüb ‘aleynâ yâ Mevlânâ inneke ente’t-tevvâbür-Rahîm.
  Vehdinâ ve veffiknâ ilel-hakkı ve ilâ tarîkın müstekîm. Bi beraketil-Kur’ânil-‘azîm.
  Ve bi hürmeti men erseltehû rameten lil-‘âlemîn.
  Va’fü ‘annâ yâ Kerîm. Va’fü ‘annâ yâ Rahîm.
  Vağfir lenâ zünûbenâ bi fadlike ve keramike yâ ekramel-ekramîn.
  Allâhümme zeyyinnâ bi zînetil-Kur’ân.
  Ve ekrimnâ bi kerâmetil-Kur’ân.
  Ve şerrifnâ bi şerâfetil-Kur’ân.
  Ve elbisnâ bi hil’atil-Kur’ân.
  Ve edhilnel-cennete bi şefâatil-Kur’ân.
  Ve ‘âfinâ min külli belâid-dünyâ ve ‘azâbil-âhirati bi hurmetil-Kur’ân.
  Verham cemî’a ümmet-i Muhammedin yâ Rahîmü yâ Rahmân.
  Allâhümec’alil-Kur’âne lenâ fid-dünyâ karînâ.
  Ve fil-kabri mûnisâ.
  Ve fil-kıyâmeti şefî’ân ve ‘ales-sırâti nûrâ.
  Ve ilel-cenneti rafîkâ.
  Ve minennâri sitran ve hicâbâ.
  Ve ilel-hayrâti küllihâ delîlen ve imâmâ. Bi fadlike ve cûdike ve keramike yâ Kerîm.
  Allâhümmeh-dinâ bi hidâyetil-Kur’ân.
  Ve neccinâ minen-nîrâni bi kerâmetil-Kur’ân.
  Verfa’ deracâtina bi fadîletil-Kur’ân.
  Ve keffir ‘annâ seyyiâtinâ bi tilâvetil-Kur’ân. Yâ zel-fadli vel-ihsân.
  Allâhümme tahhir kulûbenâ.
  Vestur ‘uyûbenâ.
  Veşfi merdânâ.
  Vekdi duyûnenâ.
  Ve beyyid vücûhenâ.
  Verfa’ deracâtina.
  Verham âbâenâ.
  Veğfir ümmehâtinâ.
  Ve eslih dînenâ ve dünyânâ.
  Ve şeddid şemle a’dâina.
  Vehfaz ehlenâ ve emvâlenâ ve bilâdenâ min cemî’l-âfâti ve’l-emrâdi ve’l-belâyâ.
  Ve sebbit akdâmenâ, ven-surnâ ‘alel-kavmil-kâfirîn. Bi hurmetil-Kur’ânil-‘azîm.
  Allâhümme belliğ sevâbe mâ kara’nâhü.
  Ve nevvir mâ televnâhü ilâ rûhi seyyidinâ Muhammedin sallâllahü te’âlâ ‘aleyhi ve selem.
  Ve ilâ ervâhi cemî’ı ihvânihî minel-enbiyâi vel-murselîn. Salevâtullâhi ve selâmühû ‘aleyhim ecma’în.
  Ve ilâ ervâhi âlihî ve evlâdihî ve ezvâcihî ve ashâbihî ve etbâ’ıhî ve cemîı’ zürriyyâtihî rıdvânullâhi te’âlâ ‘aleyhim ecma’în.
  Ve ilâ ervâhi âbâinâ ve ümmehâtinâ ve ihvâninâ ve ehavâtinâ ve evlâdina ve akribâinâ ve ehibbâinâ ve asdikâinâ ve esâtîzinâ ve limen kâne lehû hakkun ‘aleynâ ve li cemî’ıl-mü’minîne vel-mü’minâti vel-müslimîne vel-müslimâti, el-ahyâi minhüm vel-emvâti.
  Yâ kâdiyel-hâcâti! Yâ mücîbed-d’avâti! İstecib du’âenâ bi rahmetike yâ erhamer-râhimîn.
  Sübhâne Rabbike Rabbil-‘ızzeti ‘ammâ yasıfûn. Ve selâmün ‘alel-mürselîn. Vel-hamdü lillâhi Rabbil-‘âlemîn. el-Fatiha

  Alıntı: diyanet

  Sponsorlu Bağlantılar

  Birisi rüyasını anlatınca hangi dua okunur?

  Çiçeklerin en anlamlısı gül en anlamlı çiçek gül Hz. Muhammed Peygamber Efendimiz

  Bu sayfadaki "Hatim Duası Arapça ve Türkçe Anlamı , Arapçası ve Türkçesi, Arapça Yazılışı ve Türkçe Manası" konusuyla ilgili fikrinizi merak ediyoruz? Tespit ettiğiniz hata ve eksiklikleri bize yazın! Eleştirileriniz de en az övgüleriniz kadar bizim için değerlidir.

  Yorum Yapın

  E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Current day month ye@r *