28.08.2014

  İngilizce ayların isimleri nereden gelir, kökenleri ve hikayeleri nedir

  Sponsorlu Bağlantılar

  İngilizce ayların isimleri nereden gelir, kökenleri ve hikayeleri nedir, gerçek isimlerini nasıl almışlardır:

  İngilizcedeki ay isimleri nereden geliyor ?

  January: Latincedeki janus aurius tan türemiştir. Janus’a ait demektir. Janus roma mitolojisinde iki tane yüzü olan bir tanrıdır.

  February: Roma’da yılın son ayı. düzenlenen ayinler yeni yıla geçiş, dolayısıyla yeniden dogus-zamanın başlangıcını yeniden yaşama istegi gibi anlamlar taşıdığından, kelime arındırmak fiiline tekabül eden lat. februare’den gelmedir.

  March: Roma’da yılın ilk ayı. Savaş tanrısı Mars’ın adından gelir.

  April: bu ayin ismi latince acmak anlamina gelen aperire’den geldiği iddia edilse de aslen tanrıça Aphrodite’in ayıdır.

  May: Roma mitolojisinde bahar tanrıçası maia’nın adından gelir.

  June: Yine Roma mitolojisi, yine bir tanrıça: Juno

  July: Bu sefer tanrı değil insan, Julius adından gelmiş, evet, bildiniz; Meşhur Julius Ceasar, Sezar yani  Sezar bu ayda doğmuş.

  August: Yine Sezarın ailesinden birini olan Agustus’un adını taşıyan ay. İmparator Agustus’un en görkemli icraatlarından biri olan İskenderiyenin fethiı bu ayda gerçekleşince eskiden Sextilis (Altıncı ay) olan bu ay Agustus’a çevrilmiştir.

  GEri kalan ayların adları standart, September, october, november ve december sırasıyla septi (yedi), oct (sekiz), novem (dokuz), ve decem (on) sayılarından gelme. yedinci ay, sekizinci ay, dokuzuncu ay, onuncu ay anlamlarına geliyor. Ha bir de hatırlatalım. Eskiden roma’da yıl martta başladığından Aralık ayı onuncu ay oluyordu elbette.

  Türkçe Gün ve Ay Adları Nereden Gelir?

  PAZAR: Farsça “bâzâr” kelimesinden. Bâzâr; alışveriş yeri, yiyecek satış 
  yeri. Bu addan anlam değişmesiyle, haftanın günlerinden birinin adı olmuş.

  (Kaynak:Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü,İ.Zeki Eyyüboğlu,Sosyal 
  Yayınlar,1995,İstanbul.) 

  PAZARTESİ: Farsça “bâzâr” ile Türkçe “ertesi” kelimelerinin birleşmesiyle 
  oluşmuş.
  (Kaynak:Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü,İ.Zeki Eyyüboğlu,Sosyal 

  Yayınlar,1995,İstanbul. 

  SALI: İbranice’den pazartesi ile çarşamba günleri arasındaki gün.
  (Kaynak: 
  Temel Büyük Türkçe Sözlük,Dr.Mehmet Doğan,Bahar Yayınları,1994,İstanbul) 

  ÇARŞAMBA: Farsça’dan, çehar-şenbe (dördüncü gün).
  (Kaynak:Türk Dilinin 
  Etimoloji Sözlüğü,İ.Zeki Eyyüboğlu,Sosyal Yayınlar,1995,İstanbul.Kaynak: 
  Türk Dil Kurumu Sözlüğü,TDK Yayınları,Ankara,1965) 

  PERŞEMBE: Farsça’dan “penc-şenbih” (beşinci-gün) anlamında.Kelime 
  bozularak alınmış.
  (Kaynak:Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü,İ.Zeki 
  Eyyüboğlu,Sosyal Yayınlar,1995,İstanbul. Kaynak: Türk Dil Kurumu Sözlüğü,TDK Yayınları,Ankara,1965) 

  CUMA: Arapça’dan haftanın altıncı günü.
  (Kaynak:Türk Dil Kurumu Sözlüğü,TDK 
  Yayınları,1965,Ankara); Arapça’dan cem’den, cum’a (toplantı,toplanmadan cuma.)
  (Kaynak:Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü,İ.Zeki Eyyüboğlu,Sosyal 
  Yayınlar,1995,İstanbul) 

  CUMARTESİ: Arapça cum’a ile Türkçe irte’den cuma-irtesi.
  (Kaynak:Türk 
  Dilinin Etimoloji Sözlüğü,İ.Zeki Eyyüboğlu,Sosyal Yayınlar,1995,İstanbul) 

  OCAK: Eski Türkçe’den od(ateş)dan odak/ocak (ateş olan yer ateşlik)
  (Kaynak 
  :Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü,İ.Zeki Eyyüboğlu,Sosyal 
  Yayınlar,1995,İstanbul) 

  ŞUBAT: Süryanice’den, şabat/şobat.
  (Kaynak:Türk Dilinin Etimoloji 
  Sözlüğü,İ.Zeki Eyyüboğlu,Sosyal Yayınlar,1995,İstanbul); Süryani dilinden, yılın ikinci ayı, ki yirmi sekiz (artık yıllarda yirmi dokuz) gün 
  ( Kaynak:Türk Dil Kurumu Sözlüğü,TDK Yayınları,1965,Ankara) 

  MART: Latince’den yılın üçüncü ayı.
  (Kaynak:Türk Dil Kurumu Sözlüğü,TDK 
  Yayınları,1965,Ankara); Latince’den Mars(savaş tanrısı)tan martius (Mars’la ilgili olan,Mars ayı)(Kaynak:Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü,İ.Zeki Eyyüboğlu,Sosyal Yayınlar,1995,İstanbul) 

  NİSAN: Süryanice’den, nisanna (kökeni Akad. nisannus)dan
  (Kaynak:Türk 
  Dilinin Etimoloji Sözlüğü,İ.Zeki Eyyüboğlu,Sosyal Yayınlar,1995,İstanbul); Süryanice’den yılının döndürcü ayı.(Kaynak:Türk Dil Kurumu Sözlüğü,TDK Yayınları,1965,Ankara) 

  MAYIS: Latince’den, yılın beşinci ayı.
  (Kaynak:Türk Dil Kurumu Sözlüğü,TDK 
  Yayınları,1965,Ankara); Latince’den, maius (magnus/büyük, maior/daha büyük, maius)tan mayıs..(Kaynak:Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü,İ.Zeki Eyyüboğlu,Sosyal Yayınlar,1995,İstanbul) 

  HAZİRAN: Süryanice’den hazaran/hazuran (sıcak, hazıran)dan haziran.
  (Kaynak 
  :Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü,İ.Zeki Eyyüboğlu,Sosyal 
  Yayınlar,1995,İstanbul); Süryanice’den.(Kaynak:Türk Dil Kurumu Sözlüğü,TDK 
  Yayınları,1965,Ankara) 

  TEMMUZ: Sümerce’den dummuzi’den, İbranice’de tammuz (efendi, bey 
  anlamında).
  (Kaynak:Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü,İ.Zeki Eyyüboğlu,Sosyal 

  Yayınlar,1995,İstanbul) 

  AĞUSTOS: Latince’den augustos (Roma İmparatoru Agustos’un adından) tan 
  ağustos.
  (Kaynak:Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü,İ.Zeki Eyyüboğlu,Sosyal 

  Yayınlar,1995,İstanbul); Latince’den, yılın otuz bir gün süren sekizinci 
  ayı.(Kaynak:Türk Dil Kurumu Sözlüğü,TDK Yayınları,1965,Ankara) 

  EYLÜL: Süryahice’den, aylul (eylül)dan, eylül (üzüm ayı). Hint-Avrupa 
  dillerinde “eylül” ayının karşılığı yedi sayısıdır.
  (Kaynak:Türk Dilinin 
  Etimoloji Sözlüğü,İ.Zeki Eyyüboğlu,Sosyal Yayınlar,1995,İstanbul); Yılın dokuzuncu ayı olup, otuz gün sürer.(Kaynak:Türk Dil Kurumu Sözlüğü,TDK 
  Yayınları,1965,Ankara) 

  EKİM: Türkçe, tarlaların ekildiği ay.
  (Kaynak:Türk Dilinin Etimoloji 
  Sözlüğü,İ.Zeki Eyyüboğlu,Sosyal Yayınlar,1995,İstanbul) 

  KASIM: Arapça’dan ayıran, bölen, kısımlayan anlamında.
  (Kaynak: Temel Büyük 
  Türkçe Sözlük,Dr.Mehmet Doğan,Bahar Yayınları,1994,İstanbul.) 

  ARALIK: Türkçe, iki şey arasındaki boşluk.
  (Kaynak:Türk Dilinin Etimoloji 
  Sözlüğü,İ.Zeki Eyyüboğlu,Sosyal Yayınlar,1995,İstanbul) 

  Sponsorlu Bağlantılar

  Güneş enerjisi ile elektrik üretimi

  Taban aritmetiğinde bölme işlemi

  Bu sayfadaki "İngilizce ayların isimleri nereden gelir, kökenleri ve hikayeleri nedir" konusuyla ilgili fikrinizi merak ediyoruz? Tespit ettiğiniz hata ve eksiklikleri bize yazın! Eleştirileriniz de en az övgüleriniz kadar bizim için değerlidir.

  Yorum Yapın

  E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Current ye@r *