28.07.2014

  İnkılaplar Hangi Alanlarda Yapılmıştır, Yapıldığı Alanlara Göre Atatürk Devrimleri

  Sponsorlu Bağlantılar

  Yapıldığı Alanlara Göre İnkilaplar Nelerdir Kısaca Bilgi Özet

  Siyasal devrimler
  • Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
  • Türkiye’nin Yeniden İdari Teşkilatlanması
  • Ankara’nın Başkent Olması (13 Ekim 1923)
  • Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)
  • Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)
  • Çok Partili Rejim Denemeleri


  Toplumsal devrimler
  Kadınların Erkeklerle Eşit Haklara Sahip Olması (1926 – 1934)
  • Şapka ve Kıyafet Devrimi (25 Haziran 1934)
  • Lâkap ve Unvanların Kaldırılması (26 Kasım 1934)
  • Uluslararası Saat, Takvim ve Uzunluk (1925 – 1931)


  Eğitim ve kültür alanındaki devrimler
  • Öğretimin Birleştirilmesi (3 Mart 1924)
  • Harf Devrimi (1 Kasım 1928)
  • Türk Dil ve Tarih Kurumlarının Kurulması (1 Nisan 1931, 12 Nisan 1931)
  • Üniversite Öğreniminin Düzenlenmesi (31 Mayıs 1933)
  • Güzel Sanatlarda Yenilikler
  • Medreselerin Kapatılması 1926
  • Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun 1926
  • Millet Mekteplerinin Açılması 1920
  • Üniversite Reformu 1933


  Ekonomi Alanında Devrimler
  • Aşar(Öşür) Vergisinin Kaldırılması (17 Şubat 1925)
  • Çiftçinin Özendirilmesi
  • Örnek Çiftliklerin Kurulması (1925)
  • Sanayi Teşvik Kanunu (28 Mayıs 1927)
  • I. ve II. Kalkınma Planları (1933, 1937).
  • İzmir İktisat Kongresi 1923
  • Tarım Kredi Kooperatifleri’nin kurulması
  • Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün kurulması
  • Ticaret ve sanayi odalarının kurulması
  • Kabotaj Kanunu


  Hukuksal devrimler
  • Mecellenin Kaldırılması (1924 – 1937)
  • Medeni Kanun ve diğer kanunların çıkarılarak laik hukuk düzenine geçilmesi (1924 – 1937)
  • Ceza Kanunu
  • Yeni Anayasanın Kabulü (1924)
  • Teşkilatıesasiye Kanunu (1924)
  • Şer’iyye Mahkemelerinin Kapatılması (1924)


  Atatürk'ün Devrimlerinin Nedenleri
  • Atatürk’e göre bu devrimlerin amacı; Türk Milletinin son asırlarda geri kalmasına neden olan bütün kurumları kaldırarak yerine milletin karakterine, şartlara ve çağın gereklerine uygun ve ilerlemeyi sağlayacak yeni kurumlar kurmak ve Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesine çıkartmakdır.

  • Osmanlı Devleti’nin içte ve dışta saygınlığını yitirmiş, vatandaşın sorunlarını çözmekten uzak hale gelmiş, ekonomisi bozulmuştu. Büyük devletler, Osmanlı Devleti’ne verdikleri borçların karşılığı olarak, üretilen malların çoğuna el koymaktaydılar. 
  • Birbiri ardı sıra yapılan savaşlar ve ayaklanmalar halkı bezdirmiş, toplum düzeni bozulmuştur. Vergiler adaletsizdi. Kanun karşısında kimseye eşit davranılmıyor ve halk gittikçe daha da fakirleşiyordu. 
  • Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşından da yenik çıkınca, ülke diğer devletlerce işgale uğradı. Artık Osmanlı Devleti, fiilen çökmüş, sadece ismen varlığını devam ettirmekteydi. Padişah kendi canının ve tahtının kaygısına düşmüş, işgal devletleri ile işbirliği içerisindeydi. Vatanın ve milletin kurtarılması gerekiyordu. Bu da ancak yeni bir devlet ve rejimi kurarak yapılabilirdi. 

  Atatürk ve Manevi Kızı

  • Atatürk ve arkadaşları Türk Milletini bu durumdan kurtarmak için Kurtuluş Savaşını başlatmış, Samsun’a çıkışından sonra Erzurum ve Sivas Kongrelerini yaparak Anadolu’nun dört bir yanından gelen temsilciler ile birlikte vatanı kurtarmak için çalışmaya başlamışlardır. Sonunda 23 Nisan 1920′de Ankara’da TBMM açılmış ve yeni bir Türk Devleti, Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş oldu. Bu yeni devlet içte padişah hükümetine, dışta işgalci düşmanlara karşı büyük bir mücadele başlattı. Vatan toprakları düşmandan temizlendi. Sonra da padişahlık yönetimi kaldırıldı. Yerine, akılcı, gerçekçi, ilerici bir yönetim kuruldu. Atatürk’ün yaptığı devrimlerle bugünkü çağdaş Türk toplum düzeni oluşmuş oldu

  Sponsorlu Bağlantılar

  Atatürk devrimlerinden önce günlük hayat nasıldı, gündelik yaşam hakkında bilgi

  Atatürk Devrimleri Neleri Değiştirdi, Atatürk’ün İnkilaplarıyla Değişen Şeyler Nelerdir?

  Bu sayfadaki "İnkılaplar Hangi Alanlarda Yapılmıştır, Yapıldığı Alanlara Göre Atatürk Devrimleri " konusuyla ilgili fikrinizi merak ediyoruz? Tespit ettiğiniz hata ve eksiklikleri bize yazın! Eleştirileriniz de en az övgüleriniz kadar bizim için değerlidir.

  Yorum Yapın

  E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Current day month ye@r *