02.08.2014

  Kuran-ı Kerim , İncil , Tevrat , Zebur Nedir ? Hakkında Kısa Bilgi Kısaca Özet

  Sponsorlu Bağlantılar

  Kuran-ı Kerim , İncil , Tevrat , Zebur Nedir ?Kur’an sözlükte “okumak” anla*mına gelen bir mastardır. Bizim bu*rada konumuz olan Kur’an ise, Allah (C.C.) tarafından Hz. Muhammed (S.A.V.)e Cebrail (A.S.) aracılığıyla (vahiy yoluyla) yaklaşık 23 yılda in*dirilmiş ilâhî kitaptır.

  Kur’an-ı Kerim’in ilk devirlerden beri bütün Müslüman âlimlerce be*nimsenmiş yaygın bir tanımı ise şu*dur:

  Kur’an Hz. Muhammed (S.A.V.)e indirilen, mushaflarda ya*zılı, O’ndan tevatür yoluyla nakledil*miş, okunmasıyla ibadet edilen, be*şerin (insanların) benzerini getirmek*ten âciz kaldığı ilâhî kelamdır.

  Kuran-ı Kerim , İncil , Tevrat , Zebur Nedir ?Tevrat, Tanah ve Eski Ahit’in ilk beş kitabına verilen isim. Musa’nın Beş Kitabı olarak da bilinir. Orijinal olarak İbranice yazılmıştır. Tanrı tarafından Musa’ya indirildiğine inanılan beş kitaptan oluşur.

  İslam dininde Museviliğin kutsal kitabının Tevrat olduğu görüşü egemen olmuştur. Oysa Tevrat, Musevi Kutsal Kitabını (Tanah) oluşturan 39 kutsal metnin sadece ilk beşinden ibarettir.

  Kuran-ı Kerim , İncil , Tevrat , Zebur Nedir ?İncil, Hıristiyanlığın kutsal kitabı olan Kitab-ı Mukaddes’in, Yeni Ahit kısmının ilk dört bölümünün her birine verilen ad. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna tarafından kaleme alınmış olan dört İncil, yazarlarının adıyla anılır. İncillerde, Hıristiyanlığa göre İsa’nın hayatı ve öğretileri anlatılır.

  Hıristiyan din adamlarınca kabul edilen bu dört incile “kanonik İnciller” denir. Kilise tarafından kabul edilmeyen İncillere ise “apokrif İnciller” adı verilir.

  Kuran-ı Kerim , İncil , Tevrat , Zebur Nedir ?Zebur ya da Mezmurlar Tanah’ın Ketuvim kısmında bulunan Teilim (תהלים) bölümüne Türkçe’de verilen isim. Hıristiyanlık’taDavut’un Mezmurları olarak da anılır ve Eski Ahit’te bulunur.

  Sponsorlu Bağlantılar

  Kuranı Kerimde Ramazan Ayı Hakkındaki Ayetler Nelerdir

  Zekat Ayetleri, Kuranda Zekat Geçen Tüm Ayetler

  Bu sayfadaki "Kuran-ı Kerim , İncil , Tevrat , Zebur Nedir ? Hakkında Kısa Bilgi Kısaca Özet " konusuyla ilgili fikrinizi merak ediyoruz? Tespit ettiğiniz hata ve eksiklikleri bize yazın! Eleştirileriniz de en az övgüleriniz kadar bizim için değerlidir.

  Yorum Yapın

  E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Current day month ye@r *