27.08.2014

  Mortal Kombat Hareket Tuşları, Özel Hareketleri, Ölüm Vuruşları Nasıl Yapılır?

  Sponsorlu Bağlantılar

  Merhaba arkda?lar, bugün sizlere efsane olmu? bir oyun olan Mortal Kombat’?n özel hareket tu?lar?ndan bahsedece?im. Bunlar aras?nda artistik vuru?lar ve hareketler oldu?u gibi ölüm vuru?lar? ve en fazla hasar veren, rakibin kan seviyesini en çok dü?üren vuru? hareketlerinin tu? kombinasyonlar? da var. A?a??da verilen mortal kombat hareket tu?lar?n? do?ru ve eksiksiz bir ?ekilde uygularsan?z arkada?lar?n?zla yapt???n?z teke tek dövü?lerde istedi?iniz sonuçlar? almaman?z için hiç bir sebep yok. Öncelikle i?e mortal kombat?n ne oldu?u konusuyla ba?layal?m ve hemen arkas?ndan hareket tu?lar?n? verelim.

  Mortal Kombat Nedir?

  Mortal Kombat (MK), Midway yap?m? dövü? oyunu. Dijitize edilmi? grafiklerden olu?an karakterleri ve ?iddet içeren yap?s? ile bilinmektedir. ?lk olarak atari konsollar?nda ç?km?? ve elde etti?i hayran kitlesine kar??l?k serinin di?er oyunlar? bilgisayarlara da uyarlanm??t?r. Ç?k???nda yaratt??? farkl?l?k, zaman?n?n oyunlar?nda, grafikler hep çizim iken ilk defa bir dövü? oyununda birebir gerçek resimlerden olu?an hareketli animasyonlar ile yarat?lm?? karakterler bar?nd?rmas?yd?. Karakterlerin gerçek görünümleri kadar hareketlerindeki ak?c?l?k ve gerçeklik oyunun kendine has abart?l? kan efektleri ile birle?ince ba??na geçen herkesi sürükleyen bir oyun olmu?tur.

  ??te Mortal Kombat Hareketleri

  TU?LAR
  LP = alçak yumruk
  Hp = yüksek yumruk
  Lk = alçak tekme
  Hk = yüksek tekme
  B = koruma
  R = Ko?ma

  SAB?T HAREKETLER
  Aparkat = a?a?i+hp
  Çelme = geri+lk
  Döner tekme = geri+hk
  Kapma = rakibin yaninda lp
  Surata dirsek = rakibin yaninda hp
  Mideye tekme = rakibin yaninda hk ya da lk
  Kapmaya gard = a?a?i geri çapraz+b
  Stage fatality pit iii, shao kahn tower ve subway ekranlari için geçerlidir.
  Babality ve friendship yapmak için rakibinizi öldürece?iniz roundda gard tu?unu kullanmadan rakibi öldürün.
  Mercy = e?er rakibinize bir round verip onu öldürmü?seniz finish him/ her yazisindan sonra ekranin sonuna gidip r tu?una basili tutun a?a?i a?a?i a?a?i ve birakin. Rakibiniz tekrar canlanacaktir. Fakat yalnizca bir vuru? onu tekrar öldürecektir.
  Animality yapmak için önce mercy yapmak zorundasiniz.
  Combolar rakibin yaninda yapilir.
  Random select: karakter seçme ekraninda yukari+start yapin.

   

  Shang tsung Hareket Tu?lar?, Özel Hareketleri, Ölüm Vuru?lar?

  Büyü: geri geri hp
  2 Büyü: geri geri ileri hp
  3 Büyü: geri geri ileri ileri hp
  Volkan: ileri geri geri lk
  Dönü?ümler:
  Sindel: geri a?a?i geri lk
  Jax: ileri ileri a?a?i lp
  Kano: geri ileri b
  Liu kang: ileri do?ru daire
  Sonya: a?a?i+lp+b+r
  Stryker: ileri ileri ileri hk
  Smoke: geri geri lp
  Sub-zero: ileri a?a?i ileri hp
  Cyrax: b b b
  Sektor: a?a?i geri ileri
  Nightwolf: yukari yukari yukari
  Sheeva: lk basili tut ileri a?a?i ileri birak ya da ileri a?a?i ileri lk lk
  Kung lao: r r b r
  Kabal: lp b hk
  Fatality: lp basili tut a?a?i ileri ileri a?a?i ve birak (rakibin yaninda)
  Fatality: lp basili tut r b r b ve birak (rakibin yaninda)
  Babality: r r r lk
  Friendship: lk r r a?a?i
  Stage fatality: yukari yukari geri lp
  Animality: hp basili tut r r r ve birak (çelme mesafesinde)
  Combolar:
  Hk hk geri+hk
  Hk hp hp lp geri+hk

   

  Sindel Hareket Tu?lar?, Özel Hareketleri, Ölüm Vuru?lar?

  Büyü: ileri ileri lp
  Havada büyü: havada a?a?i ileri lk
  Uçma: geri geri ileri hk (yere inmek için b)
  Çi?lik: ileri ileri ileri hp
  Fatality: r r b r b (çelme mesafesinde)
  Fatality: r b b r+b (rakibin yaninda)
  Babality: r r r yukari
  Friendship: r r r r r yukari
  Stage fatality: a?a?i a?a?i a?a?i lp
  Animality: ileri ileri yukari hp (rakibin yaninda)
  Combolar:
  Hk hk geri+hk
  Hk hp hp a?a?i+hp
  Hk hp hp lp hk

   

  Jax Hareket Tu?lar?, Özel Hareketleri, Ölüm Vuru?lar?

  Füze atma: geri ileri hp
  2 Füze atma: ileri ileri geri geri hp
  Deprem: lk 2 sn basili tut ve birak
  Uçan yumruk: ileri ileri hk
  Yumruklama: ileri ileri lp (sürekli lp)
  Çoklu kapma: rakibin yaninda lp (sürekli hp)
  Havada kapma: havada b
  Fatality: r r b r lk (atlama mesafesinde)
  Fatality: yukari a?a?i ileri yukari b ya da b basili tut
  Yukari a?a?i ileri yukari ve birak (rakibin yaninda)
  Babality: a?a?i a?a?i a?a?i lk
  Friendship: lk r r lk
  Stage fatality: a?a?i ileri a?a?i lp
  Animality: lp basili tut ileri ileri a?a?i ileri ve birak (rakibin yaninda)
  Combolar:
  Hk hk geri+hk
  Hk hk a?a?i+hp hp b geri+lp geri+hp

   

  Kano Hareket Tu?lar?, Özel Hareketleri, Ölüm Vuru?lar?

  Biçak atma: a?a?i geri hp
  Biçak çikarma: a?a?i ileri hp
  Tutup sallama: a?a?i ileri lp
  Havada kapma: havada b
  Dönme: lk 2 sn basili tut ve birak
  Fatality: lp basili tut ileri a?a?i a?a?i ileri ve birak (rakibin yaninda)
  Fatality: lp b b hk (atlama mesafesinde)
  Babality: ileri ileri a?a?i a?a?i lk
  Friendship: lk r r hk
  Stage fatality: yukari yukari geri lk
  Animality: hp basili tut b b b ve birak (rakibin yaninda)
  Combolar:
  Hp hp lp
  Hp hp a?a?i+lp a?a?i+hp
  Hp hp hk lk geri+hk
  Hk hk lk geri+hk
  Hk lp
  Hk a?a?i+lp a?a?i+hp

   

  Liu kang Hareket Tu?lar?, Özel Hareketleri, Ölüm Vuru?lar?

  Büyü: ileri ileri hp (havada da yapilir)
  Yerden büyü: ileri ileri lp
  Bisiklet: lk 3 sn basili tut ve birak
  Uçan tekme: ileri ileri hk
  Fatality: ileri ileri a?a?i a?a?i lk (istedi?in yerde)
  Fatality: yukari a?a?i yukari yukari r+b (istedi?in yerde)
  Babality: a?a?i a?a?i a?a?i hk
  Friendship: r r r a?a?i+r
  Stage fatality: r b b lk
  Animality: a?a?i a?a?i yukari (rakibin yaninda)
  Combolar:
  Hp hp b lk lk hk lk
  Hp lk lk hk lk

   

  Sonya Hareket Tu?lar?, Özel Hareketleri, Ölüm Vuru?lar?

  Halka atma: a?a?i ileri lp
  Havada yumruk: ileri geri hp
  Bacakla kapma: a?a?i+lp+b
  Bisiklet: geri geri a?a?i hk
  Fatality: geri ileri a?a?i a?a?i r (istedi?in yerde)
  Fatality: r+b basili tut yukari yukari geri a?a?i (erkanin sonunda)
  Babality: a?a?i a?a?i ileri lk
  Friendship: geri ileri geri a?a?i+r
  Stage fatality: ileri ileri a?a?i hp
  Animality: lp basili tut geri ileri a?a?i ileri ve birak (rakibin yaninda)
  Combolar:
  Hk hk geri+hk
  Hk hk hp hp lp geri+hp
  Hk hp hp lp geri+hp

   

  Stryker Hareket Tu?lar?, Özel Hareketleri, Ölüm Vuru?lar?

  El bombasi: a?a?i geri lp
  Yüksek el bombasi: a?a?i geri hp
  Copla tutma: ileri ileri hk
  Copla çelme: ileri geri lp
  Fatality: a?a?i ileri a?a?i ileri b (rakibin yaninda)
  Fatality: ileri ileri ileri lk (ekranin sonunda)
  Babality: a?a?i ileri ileri geri hp
  Friendship: lp r r lp
  Stage fatality: ileri yukari yukari hk
  Animality: r r r b (çelme mesafesinde)
  Combolar:
  Hk hp hp lp
  Hk lk geri+hk
  Hk lk geri+lp geri+hk

   

  Smoke Hareket Tu?lar?, Özel Hareketleri, Ölüm Vuru?lar?

  Ok atma: geri geri lp
  Teleport: ileri ileri lk (havada da yapilir)
  Havada kapma: havada b
  Kaybolma/ortaya çikma: yukari yukari r
  Fatality: yukari yukari ileri a?a?i (ekranin sonunda)
  Fatality: r+b basili tut a?a?i a?a?i ileri yukari (çelme mesafesinde)
  Babality: a?a?i a?a?i geri geri hk
  Friendship: r r r hk (ekranin sonunda)
  Stage fatality: ileri ileri a?a?i lk
  Animality: a?a?i ileri ileri b (atlama mesafesinde)
  Combolar:
  Hp hp lp
  Hp hp hk
  Hp hp lk hk lp

   

  Sub-zero Hareket Tu?lar?, Özel Hareketleri, Ölüm Vuru?lar?

  Buz: a?a?i ileri lp
  Gölge: a?a?i geri lp
  Buz ya?muru: a?a?i ileri hp
  Ileri buz ya?muru: a?a?i ileri geri hp
  Geri buz ya?muru: a?a?i geri ileri hp
  Kayma: geri+b+lp+lk
  Fatality: b b r b r (rakibin yaninda)
  Fatality: geri geri a?a?i geri r (çelme mesafesinde)
  Babality: a?a?i geri geri hk
  Friendship: lk r r yukari
  Stage fatality: geri a?a?i ileri ileri hk
  Animality: ileri yukari yukari (rakibin yaninda)
  Combolar:
  Hk hk geri+hk
  Hp hp geri+hk
  Hp hp lp geri+hk
  Hp hp lp lk hk geri+hk
  Hp hp lk hk geri+hk

   

  Cyrax Hareket Tu?lar?, Özel Hareketleri, Ölüm Vuru?lar?

  A? atma: geri geri lk
  Teleport: ileri a?a?i b
  Yakin mesafeli bomba: lk basili tut geri geri hk
  Rakibe bomba: lk basili tut ileri ileri hk
  Havada kapma: rakip havadayken a?a?i ileri b kapmak için lp
  Fatality: a?a?i a?a?i yukari a?a?i hp (istedi?in yerde)
  Fatality: a?a?i a?a?i ileri yukari r (rakibin yaninda)
  Babality: ileri ileri geri hp
  Friendship: r r r yukari
  Stage fatality: r b r
  Animality: yukari yukari a?a?i a?a?i (rakibin yaninda)
  Combolar:
  Hp hp lp
  Hp hp hk hp hk geri+hk
  Hk hk geri+hk

   

  Sektor Hareket Tu?lar?, Özel Hareketleri, Ölüm Vuru?lar?

  Füze atma: ileri ileri lp
  Güdümlü füze: ileri a?a?i geri hp
  Teleport: ileri ileri lk (havada da yapilir)
  Fatality: lp r r b (çelme mesafesi)
  Fatality: ileri ileri ileri geri b (atlama mesafesi)
  Babality: geri a?a?i a?a?i a?a?i hk
  Friendship: r r r r a?a?i (atlama mesafesi veya daha gerisinde)
  Stage fatality: r r r a?a?i
  Animality: b basili tut ileri ileri a?a?i yukari (rakibin yaninda)
  Combolar:
  Hp hp a?a?i+lp
  Hk hk
  Hp hp hk geri+hk
  Hp hp hk hk geri+hk

   

  Nightwolf Hareket Tu?lar?, Özel Hareketleri, Ölüm Vuru?lar?

  Ok atma: a?a?i geri lp
  Balta aparkati: a?a?i ileri hp
  Omuz vurma: ileri ileri lk
  Büyü kalkani: geri geri geri hk
  Fatality: yukari yukari geri ileri b (rakibin yaninda)
  Fatality: geri geri a?a?i hp (atlama mesafesinde)
  Babality: ileri geri ileri geri lp
  Friendship: r r r a?a?i (atlama mesafesi veya daha gerisinde)
  Stage fatality: r r b
  Animality: ileri ileri a?a?i a?a?i (rakibin yaninda)
  Combolar:
  Hk hk geri+hk
  Hk hp hp lp a?a?i ileri hp
  Hk hp hp lp hk

   

  Sheeva Hareket Tu?lar?, Özel Hareketleri, Ölüm Vuru?lar?

  Büyü: a?a?i ileri hp
  Deprem: geri a?a?i geri hk
  Teleport: a?a?i yukari
  Fatality: ileri a?a?i a?a?i ileri lp (rakibin yaninda)
  Fatality: hk basili tut geri ileri ileri ve birak (rakibin yaninda)
  Babality: a?a?i a?a?i a?a?i geri hk
  Friendship: ileri ileri a?a?i ileri hp
  Stage fatality: a?a?i ileri a?a?i ileri lp
  Animality: r b b b b (rakibin yaninda)
  Combolar:
  Hp hp lp ileri+hp
  Hp hp lp hk hk lk geri+hk

   

  Kung lao Hareket Tu?lar?, Özel Hareketleri, Ölüm Vuru?lar?

  ?apka atma: geri ileri lp
  Dönme: ileri a?a?i ileri r (basili tuttu?u kadar döner)
  Teleport: a?a?i yukari
  Havada tekme: havada a?a?i hk
  Fatality: r b r b a?a?i (istedi?in yerde)
  Fatality: ileri ileri geri a?a?i hp (rakibin yaninda)
  Babality: a?a?i ileri ileri hp
  Friendship: r lp r lk
  Stage fatality: a?a?i a?a?i ileri ileri lk
  Animality: r r r r b (rakibin yaninda)
  Combolar:
  Hp lp hp lp lk lk hk
  Hp lk geri+hk

   

  Kabal Hareket Tu?lar?, Özel Hareketleri, Ölüm Vuru?lar?

  Büyü: geri geri hp (havada da yapilir)
  Ko?ma: geri ileri lk
  Rende: geri geri geri r
  Fatality: r b b b hk (rakibin yaninda)
  Fatality: a?a?i a?a?i geri ileri b (atlama mesafesinde)
  Babality: r r lk
  Friendship: r lk r r yukari
  Stage fatality: b b hk
  Animality: hp basili tut ileri ileri a?a?i ileri ve birak (rakibin yaninda)
  Combolar:
  Hk lk geri+hk
  Hk lk hp hp hk geri+hk
  Hk lk hk geri+hk
  Hk lk hp hp a?a?i+hp
  Hk lk hp hp a?a?i+lp a?a?i+hp

   

  Motaro Hareket Tu?lar?, Özel Hareketleri, Ölüm Vuru?lar?

  Büyü: ileri a?a?i geri hp
  Kapma: ileri ileri lp
  Teleport: a?a?i yukari
  Çelme: geri+lk

   

  Shao kahn Hareket Tu?lar?, Özel Hareketleri, Ölüm Vuru?lar?

  Büyü: geri geri ileri lp
  Balyoz: geri ileri hp
  Omuz: ileri ileri lp
  Yukari omuz: ileri ileri hp
  Uyari: a?a?i a?a?i lk
  Kahkaha: a?a?i a?a?i hk

   

   

  Sponsorlu Bağlantılar

  Cityville nüfus arttırma hilesi

  PES 2012 NE ZAMAN ÇIKACAK? ÇIKIŞ TARİHİ 27 EYLÜL

  Bu sayfadaki "Mortal Kombat Hareket Tuşları, Özel Hareketleri, Ölüm Vuruşları Nasıl Yapılır?" konusuyla ilgili fikrinizi merak ediyoruz? Tespit ettiğiniz hata ve eksiklikleri bize yazın! Eleştirileriniz de en az övgüleriniz kadar bizim için değerlidir.

  Yorum Yapın

  E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Current day month ye@r *