20.08.2014

  Öss de çıkmış doğal sayılar soruları çözümleri cevapları

  Sponsorlu Bağlantılar

  Bu yazıda Öss de çıkmış doğal sayılar soruları çözümleri cevapları gibi konularda detaylı bilgiler yer almaktadır.

  1966-2011 ÖSS de Çıkmış Sorular Gruplandırması

  Doğal ve Tam Sayılar

  Temel Kavramlar

  Sayıların Çözümlenmesi ve Taban Aritmetiği

  Bölünebilme ve OBEB-OKEK

  Doğal ve Tam Sayılar

  Rasyonel ve Reel Sayılar

  Rasyonel Sayılar

  Üstlü İfadeler

  Köklü İfadeler

  Basit Eşitsizlik

  Oran ve Orantı

  Çarpanlara Ayırma

  Denklemler

  Denklem Çözme

  Sayı Problemleri

  Kesir Problemleri

  Yaş Problemleri

  Yüzde Problemleri

  Faiz ve Karışım Problemleri

  Hız Problemleri

  İşçi-Havuz Problemleri

  Kümeler ve Fonksiyonlar
  Kümeler

  Kartezyen Çarpım ve Bağıntı

  Fonksiyonlar

  İşlem

  Matematiksel Yapılar

  Modüler Aritmetik

  Permütasyon ve Kombinasyon

  Olasılık

  Fonksiyon Çeşitleri ve Karmaşık Sayılar

  Doğrusal Fonksiyonlar

  İkinci Derece Denklemler ve Fonksiyonlar

  Polinomlar

  Rasyonel Eşitsizlikler

  Mutlak Değer ve Fonksiyonları

  Tam ve İşaret Fonksiyonları

  Logaritma

  Trigonometri

  Karmaşık Sayılar

  Fonksiyonların Analizi

  Diziler

  Toplam ve Çarpım Sembolü

  Seriler

  Limit

  Türev

  Türevin Uygulaması

  İntegral

  İntegralin Uygulaması

  Doğal ve Tam Sayılar ile ilgili öss de çıkmış sorular Fonksiyon,küme,Denklem

  tam sayılar ilgili öss çıkmış sorular

  DOGAL SAYILAR TAM SAYILAR

  ÇÖZÜMLÜ SORULAR
  1. abcd dört basamaklı bir dogal sayıdır. a
  sayısı 4 artırılır, c sayısı 2 azaltılır, b ve d
  sayıları ise 3 azaltılırsa abcd sayısı nasıl
  degisir?
  A) 4333 artar B) 3677 artar
  C) 4333 azalır D) 3677 artar

  ÇÖZÜM 1:
  a 4 artırıldıgında sayı 4000 artar.
  c 2 azaltıldıgında sayı 20 azalır.
  b 3 azaltıldıgında sayı 300 azalır.
  d 3 azaltıldıgında sayı 3 azalır.
  4000 300 20 3 = 3677
  abcd sayısı 3677 artar. Cevap B sıkkıdır.

  2. Rakamları farklı üç basamaklı en küçük tam
  sayı ile rakamları farklı iki basamaklı en büyük
  dogal sayının toplamı kaçtır?
  A) 789 B) 10
  C) -120 D) -899

  ÇÖZÜM 2:
  Rakamları farklı üç basamaklı en küçük tam sayı -987
  rakamları farklı iki basamaklı en büyük dogal sayı 98 dir.
  -987 + 98 = -899 olur. Cevap D sıkkıdır.

  3. Rakamlarının toplamı 7 olan üç basamaklı
  dogal sayıların toplamı kaçtır?
  A) 226 B) 267
  C) 301 D) 347

  ÇÖZÜM 3:
  Rakamlarının toplamı 7 olan dogal sayılar ve toplamları,
  70 + 61 + 52 + 43 + 34 + 25 + 16 = 301 dir.
  Cevap C sıkkıdır.

  4. abc üç basamaklı dogal sayısının birler ve
  yüzler basamaklarındaki sayılar yer degistirdiginde
  olusan üç basamaklı sayı ilk sayıdan
  495 azdır. Bu sartı saglayan kaç farklı abc
  dogal sayısı yazılabilir?
  A) 4 B) 10 C) 36 D) 40

  ÇÖZÜM 4:
  100a + 10b + c = 100c + 10b + a + 495
  99a 99c = 495
  a c = 5
  6b1 7b2 8b3 9b4
  Burada b 10 farklı deger alabilir.
  4.10 = 40
  Bu sartı saglayan 40 farklı abc dogal sayısı yazılabilir.
  Cevap D sıkkıdır.

  5. a = -3 ise -(a2) |-a| + |a+4|
  ifadesinin degeri kaçtır?
  A) 5 B) 7 C) 9 D) 11

  ÇÖZÜM 5:
  -(-32) |-3| + |-3+4| =
  -(-9) (3) + 1 = 9 3 + 1 = 7
  Cevap B sıkkıdır.

  6. 123 sayfalık bir kitabı numaralandırmak
  için kaç rakam kullanılır?
  A) 258 B) 261 C) 264 D) 267

  ÇÖZÜM 6:
  1 den 9 a kadar 1 rakam,
  10 dan 99 a kadar 2 rakam,
  100 den 123 e kadar 3 rakam kullanılmıstır.
  9.1 + 90.2 + 24.3 = 261
  Cevap B sıkkıdır.

  7. a<0 olmak üzere,
  |a| – |-3a| + |2a – 2| isleminin sonucu kaçtır?
  A) 2 B) a C) a 2 D) 2a + 2

  ÇÖZÜM 7:
  a<0 oldugundan,
  (-a) – (-3a) + (-2a + 2) = -a + 3a -2a + 2 = 2
  Cevap B sıkkıdır.

  8. x ve y dogal sayılar olmak üzere,
  x.y = 36 ise x + y toplamının en büyük degeri
  ile en küçük degerinin farkı kaçtır?
  A) 21 B) 24 C) 25 D) 31

  ÇÖZÜM 8:
  x,y = 36
  1.36 = 36 (en büyük deger) 1 + 36 = 37
  6.6 = 36 (en küçük deger) 6 + 6 = 12
  37 12 = 25
  Görüldügü gibi çarpımlarda aradaki fark aldıkça
  toplamları da azalır, fark arttıkça toplamları da artar.
  Cevap C sıkkıdır.

  9. a<b<0<c ise asagıdakilerden hangisi negatiftir?
  A)
  a b
  b c

  B)
  c
  a b

  +
  C)
  c b
  a

  D)
  b a
  c

  ÇÖZÜM 9:
  a b
  (pozitif )
  b c

  = = +

  c
  (pozitif )
  a b

  = = +
  +
  c b
  (negatif )
  a
  +
  = =

  b a
  (pozitif )
  c
  +
  = = +
  +
  Cevap C sıkkıdır.

  10. (xy3) üç basamaklı dogal sayısı (xy) iki
  basamaklı dogal sayısından 831 fazla ise
  x + y kaçtır?
  A) 11 B) 12 C) 13 D) 14

  ÇÖZÜM 10:
  Verilenleri isleme dökersek,
  (xy3) = (xy) + 831
  100x + 10y + 3 = 10x + y + 831
  90x + 9y = 828
  Esitligin her iki tarafı 9a bölünürse
  10x + y = 92
  O halde;
  x = 9 , y = 2 ve
  x + y = 9 + 2 = 11dir.
  Cevap A sıkkıdır.

  11. XYZ üç basamaklı sayısı YZ iki basamaklı
  sayısının 3 katından 8 fazladır.
  X + Y + Z toplamının en küçük degeri
  kaçtır?
  A) 5 B) 8 C) 10 D) 11

  ÇÖZÜM 11:
  Verilenleri isleme dönüstürürsek;
  (XYZ) = 3(YZ) + 8
  100X + 10Y + Z = 3 (10Y + Z) + 8
  100 X 20Y 2Z = 8 elde ederiz.
  Esitlikten X = 1 için Y = 4, Z = 6 ve
  X = 2 için Y = 9 , Z = 6 de¤erleri bulunur.
  X + Y + Z nin en küçük degeri
  6 + 4 + 1 = 11dir.
  Cevap D sıkkıdır.

  12. a, b, c, d birbirinden farklı çift rakamlar olmak
  üzere;
  a + b = c + d kosulunu saglayan en büyük
  ve en küçük (abcd) sayılarının farkı kaçtır?
  A) 2418 B) 4618 C) 5418 D) 5858

  ÇÖZÜM 12:
  0, 2, 4, 6, 8 çift rakamlarını kullanarak
  a + b = c + d seklinde yazılabilecek esitlikler,
  0 + 8 = 6 + 2
  6 + 0 = 4 + 2
  6 + 4 = 8 + 2dir.
  Bu esitlikleri kullanarak yazabilecegimiz en büyük
  abcd sayısı 8264, en küçük abcd sayısı da 2406
  olacaktır.
  Buradan da, 8264 2406 = 5858
  Cevap D sıkkıdır.

  13. a ve b birer tam sayı olmak üzere;
  3 < a < 9 ve 4 D b D 5 olduguna göre
  a b nin alabilecegi en büyük tamsayı
  degeri kaçtır?
  A) 4 B) 7 C) 8 D) 12

  ÇÖZÜM 13:
  a b nin en büyük olabilmesi için ain en büyük
  bnin en küçük olması gerekir. 3 < a < 9 aralıgında
  anın en büyük degeri a = 8 , 4 D b < 5 aralıgında
  bnin en küçük degeri b = 4 tür.
  a b = 8 (4) = 8 + 4 = 12 bulunur.
  Cevap D sıkkıdır.

  14. XYZ, YYX ve ZZY üç basamaklı dogal sayılardır,
  Yukarıdaki toplama islemine göre Y X
  farkı kaçtır?
  A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

  ÇÖZÜM 14:
  X , Y ve Z yüzler basamagında yer aldıklarından
  0 degeri alamazlar.
  X + Y + Z = 11 olur.
  O zaman 2Y + Z = 12 olmalıdır.
  (2Y + Z) (X + Y +Z) = Y X = 1 olur.
  Cevap A sıkkıdır.
  X Y Z
  Y Y Z
  Z Z Y
  1 2 3 1

  Doğal sayılarla ilgili ÖSS’de çıkmış soru-cevap örnekleri

  Doğal ve Tam Sayılar

  Temel Kavramlar

  Sayıların Çözümlenmesi ve Taban Aritmetiği

  Bölünebilme ve OBEB-OKEK

  Aşağıdaki linke tıklayınız sorular ve cevap anahtarları mevcut;

  Doğal Ve Tam sayılar 

  dogal sayilar cikmis sorulardogal sayilar oss de cikmis sorulardogal sayilarla ilgili sorulaross de cikmis dogal sayilarsayilar ile ilgili sorular,

  cikmis dogal sayilar, dogal sayilar oss, ossde cikmis denklemler, ossde cikmis dogalsayilar, ossde cikmis fonksiyonlar, ossde cikmis kumeler, ossde cikmis sorular, ossde cikmis tamsayilar
  Sponsorlu Bağlantılar

  2013 Okul Kuralları, Okulda Uyulması Gereken Kurallar Nelerdir

  ELLERDE UYUŞMA VE KARINCALANMA NEDENİ

  Bu sayfadaki "Öss de çıkmış doğal sayılar soruları çözümleri cevapları" konusuyla ilgili fikrinizi merak ediyoruz? Tespit ettiğiniz hata ve eksiklikleri bize yazın! Eleştirileriniz de en az övgüleriniz kadar bizim için değerlidir.

  2 Yorum

  1. ahmet
   10 Nisan 2012

   çok t5eşekkür ederim

  2. ahmet
   25 Şubat 2013

   tarihleri de lazım biliyonmu ?????????

  Yorum Yapın

  E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Current day month ye@r *