23.08.2014

  Şiir inceleme yöntemi, şiir nasıl incelenir

  Sponsorlu Bağlantılar

  Şiir inceleme yöntemi, şiir nasıl incelenir

  1- Zihniyet

  Şiirin yazıldığı döneme ait sosyal, siyasi, ve kültürel özellikleri şiirin zihniyetini oluşturur.

  2- Şiirde Ahenk

  Şiirin ölçüsü, uyağı, redifi, asonans, aliterasyon, gibi ses tekrarları ahengi oluşturan unsurlardır.

  3- Şiir Dili

  Şairlerin süslü ya da süzsüz(sade), duru ya da karmaşık anlatımları şiir dilini oluşturur. Edebi sanatlar şiirin estetiğini artırır.

  4- Şiirde Yapı

  Nazım şekilleri ve nazım türleri şiirin yapısını oluşturur.

  5- Nazım

  Duygu ve düşüncelerin ölçülü ve uyaklı bir biçimde ifade edilmesidir.

  a) Nazım türü : Şiirlerde işlenilen konu ve temaya göre şiirlerin aldığı adlardır.

  b) Nazım şekli/biçimi: Şiirlerin ölçü, nazım birimi, aheng özelliklerine göre aldığı adlardır.

  6- Şiirde Tema

  Şiirde birimleri birbirine bağlayan anlam bütünlüğü sağlayan temel öğe temadır.

  7- Şiirde Gerçeklik ve Anlam

  Şairler edebiyatın konusu olan(insan doğa ve yaşam)alırlar ve bunların ifade ediliş biçimi şiirde kullandıkları zaman, gerçeklik birbirinden farklıdır.Şair herkesin gördüğü bir gerçeği değişik şekil ve boyutlarda anlatılır.(benzetmeler , mecazlar,söz sanatlarından faydalanılarak)

  8- Şiir ve Gelenek

  Şairlerin yaşadıkları dönemdeki geleneği şiirlerine yansıtmalarıdır. Ritim, aheng unsurları, ölçü, konu, tema, zihniyet aynı olsada farklı dönemlerde yaşayan şairlerin şiirlerinde kullanılan imgeler, semboller, birbirlerinden farklı olur.

  9- Yorum

  Şairin ne anlatmak istediğini anlamaya yorum denir. Bir şiiri doğru yorumlayabilmemiz için şairin hayatını edebi kişiliğini (zihniyetini, geleneğini…) iyi bilmemiz ve şiir üzerinde doğru düşünebilmemiz gerekir

  ŞİİR İNCELEME PLANI

  Özellikle ilköğretim 2.kademe düzeyindeki öğrenciler aşağıdaki plana göre şiir incelemesi yapabilirler.

  A. ŞİİRİN BİÇİM YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

  1. Nazım biriminin (dörtlük,beyit) belirtilmesi
  2. Kaç dörtlükten veya kaç beyitten oluştuğunun belirtilmesi
  3. Şiirin ölçüsünün ve duraklarının belirtilmesi
  4. Kafiye (kafiye çeşitleri belirtilecek) ve rediflerin gösterilmesi
  5. Kafiye şemasının gösterilmesi

  B. ŞİİRİN İÇERİK YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

  1. Anlamı bilinmeyen kelimeler ve deyimlerin açıklanması
  2. Şiirin bölümler halinde açıklanması (kıta,dörtlük,beyit)
  3. Şiirin ana duygusunun (tema) belirtilmesi
  4. Şiirin dil ve anlatım özelliklerinin açıklanması
  5. Şiirin türü hakkında bilgiler verilmesi

  C. ŞAİRİN HAYATI, SANATI VE ESERLERİ HAKKINDA BİLGİLER

  D. FAYDALANILAN KAYNAKLAR

  ŞİİR İNCELEME YÖNTEMLERİ

  ŞİİR İNCELEME YÖNTEMİ

  1)ZİHNİYET : Şiirin yazıldığı döneme ait sosyal, siyasi, ve kültürel özellikleri şiirin zihniyetini oluşturur.

  2)ŞİİRDE AHENK: Şiirin ölçüsü, uyağı, redifi, asonans, aliterasyon, gibi ses tekrarları ahengi oluşturan unsurlardır.

  3)ŞİİR DİLİ : Şairlerin süslü ya da süzsüz(sade), duru ya da karmaşık anlatımları şiir dilini oluşturur.Edebi sanatlar şiirin estetiğini artırır.

  4ŞİİRDE YAPI : Nazım şekilleri ve nazım türleri şiirin yapısını oluşturur.

  5)NAZIM : Duygu ve düşüncelerin ölçülü ve uyaklı bir biçimde ifade edilmesidir.

    a)nazım türü : Şiirlerde işlenilen konu ve temaya göre şiirlerin aldığı adlardır.

    b)nazım şekli : Şiirlerin ölçü, nazım birimi, aheng özelliklerine göre aldığı adlardır.

  6)ŞİİRDE TEMA :Şiirde birimleri birbirine bağlayan anlam bütünlüğü sağlayan temel öğe temadır.

  7)ŞİİRDE GERÇEKLİK VE ANLAM: Şairler edebiyatın konusu olan(insan doğa ve yaşam)alırlar ve bunların ifade ediliş biçimi şiirde kullandıkları zaman, gerçeklik birbirinden farklıdır.Şair herkesin gördüğü bir gerçeği değişik şekil ve boyutlarda anlatılır.(benzetmeler , mecazlar, söz sanatlarından faydalanılarak)

  8)ŞİİR VE GELENEK : Şirlerin yaşadıkları dönemdeki geleneği şiirlerine yansıtmalarıdır. Ritim, aheng unsurları, ölçü, konu, tema, zihniyet aynı olsada farklı dönemlerde yaşayan şairlerin şiirlerinde kullanılan imgeler, semboller, birbirlerinden farklı olur.

  9)YORUM : Şairin ne anlatmak istediğini anlamaya yorum denir. Bir şiiri doğru yorumlayabilmemiz için şairin hayatını edebi kişiliğini (zihniyetini, geleneğini…) iyi bilmemiz ve şiir üzerinde doğru düşünebilmemiz gerekir.

  Sponsorlu Bağlantılar

  Kısaca Kimyasal Sindirim Nedir

  Tan sin cos değerleri formülleri denklemleri kısa

  Bu sayfadaki "Şiir inceleme yöntemi, şiir nasıl incelenir" konusuyla ilgili fikrinizi merak ediyoruz? Tespit ettiğiniz hata ve eksiklikleri bize yazın! Eleştirileriniz de en az övgüleriniz kadar bizim için değerlidir.

  Yorum Yapın

  E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Current day month ye@r *