22.08.2014

  Sürtünme kuvvetinin olumlu ve olumsuz yönleri, sonuçları ve tarafları nelerdir

  Sponsorlu Bağlantılar

  Sürtünme kuvvetinin olumlu ve olumsuz yönleri, sonuçları ve tarafları nelerdir

  sürtünme nedir – sürtünmenin olumlu ve olumsuz yönleri – sürtünme kuvvetinin olumlu ve olumsuz etkileri

  Sürtünme nedir?

  Sürtünme, birbirine görevli olarak hareket eden iki nesnenin arasında oluşan ve harekete karşı koyan kuvvete verilen isimdir. Daha global bir kavram olarak, sürtüşme bilimi olarak tanımladığımız tribolojinin bir ilgili alanıdır. Bizim yaşadığımız basamakta her cisim arasında mekanik kontak bulunan veya uzaktan interaksiyon halinde olan bir fiziki olgudur.Sürtünme kuvveti olarak kızağın kaymasını örnek olarak verebiliriz.

  Fs=uN

  u=sürtünme katsayısı

  N=tepki kuvveti

  Sürtünme kuvvet ile aynı doğrultuda ve zıt yönlerdedir. Eğer cisim duruyorsa, sürtünme ve kuvvet eşit veya kuvvet sürtünmeden daha azdır. Sürtünme kuvveti pürüzlük arttıkça artar.Eğer bir cismin üzerine tepki kuvveti ve yer çekimi kuvveti dışında kuvvet uygulanmıyorsa sürtünme yoktur.

  Sürtünme Yararlımı Zararlımı?

  Cismin hareketine karşı koyan, harekete zıt yöndeki kuvvete sürtünme kuvveti denir.Sürtünme kuvveti birbirine sürtünen yüzeyler arasında oluşur.sürtünme kuvveti yüzeylerin cinsine ve cismin kütlesine bağlıdır.
  Sürtünme kuvveti olmasaydı en azından yürüyemezdik. Arabalar frene basınca duramazdı. Cisimleri kolay hareket ettirmek için tekerlek takmazdık.

  Sürtünme Kuvvetinin Olumlu Olumsuz Yönleri :

  1. Yürümeyi kolaylaştırır. Hareketi zorlaştırır.
  2. Sürtünme kuvveti nedeniyle yerine koyduğumuz koltuk ve masa gibi eşyalar yerinde kalır.
  3. Metaller arasında oluşan sürtünme sonucu sert metal yumuşak metali aşındırır. Enerji kaybına neden olur. Arabaların motor gücünün yaklaşık %20 si sürtünme kuvvetini yenmeye harcanır.
  4. Sporcular ayaklarına giydikleri çıkıntılı ayakkabılar ile daha rahat yere basarlar.
  5. Sürtünme kuvveti cisimleri aşındırır .
  6. Araba,uçak,gemi ve trenin hızını yavaşlatır.
  7. Sürtünme kuvveti olmasaydı dağ yamaçlarındaki kaya ve topraklar kolaylıkla kayardı.
  8. Kalemle yazamaz veya yazdıklarımızı silemezdik.
  9. Arabalar frene basılınca duramazdı.

  Sürtünme Kuvvetini Artırıcı Ve Azaltıcı Yöntemler

  1. Çok dik yokuşlara girinti çıkıntı yapılması
  2. Kışlık ayakkabıların buzda kaymaması için girintili olması
  3. Araçların tekerlerine karda zincir takılması
  4. Kayakçıların düz ve pürüzsüz kayak kullanması
  5. Ağır cisimlerin altına sürülen yağ veya konulan silindirler
  6. Otomobil tekerlerinin mil yataklarına çelik bilye konulması

  Sürtünme Kuvvettinin Olumlu ve Olumsuz Etkileri

  Cismlerin bulundukları yerde hareket etmeden durmaları sürtünme kuvveti sayesindedir.Hareketlilerde sürtünme kuvveti olmasaydı istendiği zaman durulamazdı.Bizde yürürken duramazdık.Bu durum çarpışma ve kazalara neden olurdu.Buz veya kar üzerinde sürtünme kuvvetti azdır.Bu nedenle kış mevsiminde ayakkabıların altlarının pürüslü olması tercih edilir.Otomobillerin kaymalarını önlemek içnde zincir takılır.Makina parçaları hareket ederken bir birine sürtünür.Sürtünmeden dolayı parçalar yıpranır.

  Cisimlerin ağırlığı büyük olur sürtünmeden dolayı onları hareket ettirmek için daha fazla enerji gerekir.

  Yukarda anlatılan sürtünmenin olumlu ve olumsuz etkilerini azlalt için bir takım önlenler alınır.


  Araba motorunun rahat çalışması veya sürtünmeyi azaltmak için parçalar yağlanır.Tekerleklerin rahatça dönmesi için bilye kullanılır.

  Trenlerin tekerlekleri demirdir.Raylarda demir olduğundan sürtünme azdır.Bu nedenle kamyondan daha büyük olan vagonların daha az enerjin harcayarak hareketi sağlanır.Ancak durması gerektiğinde sürtünmenini artması gerekir bu nedenle tekerlek ile ray arasında kum püskürtülerek kolayca durması sağlanır.

  Sürtünme Kuvvetinin Olumlu ve Olumsuz Yönleri

  1 Sürtünme kuvveti yürümeyi kolaylaştırırken hareket etmeyi zorlaştırır
  2 Sürtünme kuvveti olmasaydı arabalar frene basıldığında duramazdı
  3 Sürtünme kuvveti olmasaydı Kurşun kalem ile yazı yazılamazdı veya yazdığımız yazı silgi ile silinmezdi
  4 Cisimler sürtünme kuvveti ile aşınır
  5 Dağ yamaçlarındaki kaya ve toprak gibi maddeler sürtünme kuvveti sayesinde kaymadan sabit durur.

  Sürtünmenin Olumlu ve Olumsuz Yönleri

  Cismin hareketine karşı koyan, harekete zıt yöndeki kuvvete sürtünme kuvveti denir. Sürtünme kuvveti birbirine sürtünen yüzeyler arasında oluşur. sürtünme kuvveti yüzeylerin cinsine ve cismin kütlesine bağlıdır.

  Sürtünme Kuvvetinin Olumlu Olumsuz Yönleri

  Sürtünme yürümeyi kolaylaştırır. Hareketi zorlaştırır.

  Cam, buz ve kar yüzeyi pürüzsüzdür, bu nedenle bunlar üzerinde sürtünme kuvvetti azdır. Bu yüzden kış mevsiminde kazaları engellemek için ayakkabıların altlarının pürüzlü olması tercih edilir. Aynı şekilde otomobillerin kaymalarını önlemek içende kışın kar lastiği veya  zincir takılır.
  Sürtünme kuvveti nedeniyle yerine koyduğumuz koltuk ve masa gibi eşyalar yerinde kalır.

  Makina parçaları hareket ederken bir birine sürtünür. Sürtünmeden dolayı parçalar yıpranır.
  Metaller arasında oluşan sürtünme sonucu sert metal yumuşak metali aşındırır. Enerji kaybına neden olur. Arabaların motor gücünün yaklaşık %20 si sürtünme kuvvetini yenmeye harcanır.
  Sporcular ayaklarına giydikleri çıkıntılı ayakkabılar ile daha rahat yere basarlar.
  Sürtünme kuvveti cisimleri aşındırır.

  Cisimlerin ağırlığı büyük olur sürtünmeden dolayı onları hareket ettirmek için daha fazla enerji gerekir.
  Sürtünme sayesinde Araba, uçak, gemi ve trenin hızını yavaşlatır

  Sürtünme olmasaydı araçlarda frene basılınca duramazdı, kayardı. Tıpkı kışın buzlu zeminde olduğu gibi
  Sürtünme kuvveti sayesinde  dağ yamaçlarındaki kaya ve topraklar birbirine tutunurlar ve  aşağı doğru kayıp yuvarlanmazlar
  Kalemle yazamaz veya yazdıklarımızı silemezdik. Cam üzerine kurşun kalemle yazı yazmak gibi

  Sürtünme Kuvvetinin Olumlu ve Olumsuz Sonuçları Nelerdir, Olumlu ve olumsuz tarafları ve yönleri hakkında bilgi

  Ders:Fen ve Teknoloji
  Ünite:Kuvvet ve hareket
  Ödev:Sürtünmenin günlük yaşamımızdaki yararları ve zararları

  Hareket-Kuvvet
  Hareket :Bir cismin sabit bir noktaya göre zamanla yer değiştirmesine “hareket” denir.
  Yer değiştirme:Bir cismin son konumu ile ilk konumu arasındaki farka yer değiştirme denir. Vektörel bir büyüklüktür. ∆X sembolü ile gösterilir.
  Yer değiştirme = Son konum – İlk konum
  ∆X=X2 – X1
  Hız :Hareketli bir cismin birim zamandaki yer değiştirme miktarına “hız” denir. Hız, v harfi ile gösterilir, birimi m/s dir. Hız vektörel bir büyüklüktür.
  (hız) V= ∆X/ ∆t
  ∆X=yol(m)
  ∆t=zaman(s)
  V=hız (m/s)
  Konum:Sabit eşyaların bulunduğu yere onun konumu denir.
  Ortalama hız:
  Toplam alınan yol
  Ortalama hız =

  Vektör Nedir ?
  Bir ucu sınırlandırılmış diğer ucu okla yönlendirilmiş doğru parçasına vektör denir. Hız,kuvvet vektörle gösterilir.

  Skaler Büyüklük Nedir ? (Sayısal)
  Sadece sayı ve birimle ifade edilen büyüklüktür.Uzunluk,yol, yüzey,hacim,kütle,zaman vb. sayısal büyüklüktür. 10m,10cm2,2saat gibi

  Vektörel Büyüklük Nedir ?
  Yönlü büyüklüklere vektörel büyüklük denir. Hız,kuvvet,ağırlık,ivme vektörel büyüklüktür.

  Kuvveti Belirtebilmek İçin Hangi Elemanları Bilmek Gerekir ?
  Kuvvetin şiddetini,doğrultusunu,yönünü ve uygulama noktasını bilmeliyiz.

  Kuvvetin Etkileri Nelerdir ?
  Cismi durdurur. Hareketlendirir. Hızlandırır. Yavaşlatır. Döndürür. Şeklini,yönünü ve doğrultusunu değiştirir.

  Kuvvet Vektörle Nasıl Gösterilir ?
  Doğrultusu |————-à
  Uygulama noktası A
  F=3 nt (Şiddeti)

  Kuvvetin Birimleri Nelerdir ?
  kgf,grf,nt,dyn dir.

  Önemli Kuvvet Eşitlikleri Nelerdir?
  1 kg-f = 1000 gr-f
  1 kg-f = 9.8 nt (Yaklaşık 10 alınabilir.)
  1 gr-f = 980 dyn (Yaklaşık 1000 alınabilir.)
  1 kg-f = 1000 . 980 dyn =980.000 dyn = 9.8 .105 dyn
  1 nt = 100.000 dyn =105 dyn
  Kilogram-kuvvet(kg-f)
  gram-kuvvet(gr-f)

  Ağırlık İle Kütle Arasında Fark Var mıdır?
  Vardır. Kütle Ayda, Dünyada veya Marsta hep aynı değerdedir. Fakat ağırlık cismin bulunduğu yerin yerçekimine göre değişir. Dünyada 60 kg olan fatih hoca aya gitse 10 kg ağırlığa sahip olacaktır. Fakat kütlesi ayda ve dünyada aynı kalacaktı.

  Kuvveti Nasıl Ölçeriz?
  Kuvveti Ölçmek için dinamometre adı verilen araçtan faydalanılır.Ağırlık bir kuvvet olduğu için dinamometre ile ölçülür.Dinamometre yay ve göstergeden ibarettir. Yayın esneme ve yerçekimi kuvvetinin etkisinden yararlanılarak yapılmıştır.

  Etki – Tepki Nedir?
  Bütün cisimler kendilerine uygulanan kuvvete eşit şiddette ancak zıt yönlü kuvvet uygular. Bu kurala
  etki – tepki prensibi denir.Topun yere atılınca zıplaması gibi…

  Her Cismin Eylemsizliği Varmıdır?
  Vardır. Cisimler kendilerine bir kuvvet etki etmiyorsa veya toplam kuvvet sıfırsa sonsuza kadar durmaya , hareket ediyorsa sabit hızla hareketine devam eder. Bu kurala cisimlerin eylemsizliği denir.

   

  Görüldüğü gibi cisimlerin hareketleri, temas ettikleri yüzeylere göre farklılıklar gösterir.Cisimler;• Pürüzsüz yüzeylerde daha kolay,• Pürüzlü yüzeylerde ise daha zor hareket eder.• Bu durum, sürtünen yüzeylerin farklılığından kaynaklanır.Cisimler nerede hareket ederse etsin, hareketlerini engelleyen, zorlaştıran bir kuvvet vardır. Oyun oynarken kaçan top, bir süre hareket ettikten sonra başlangıçta yavaşlar; sonra da durur. Topun hareketini yavaşlatan ve durduran kuvvet ne olabilir?

  Sürtünen cisimler arasında ortaya çıkan ve cismin hareketini zorlaştıran kuvvete sürtünme kuvveti denir. Sürtünme kuvveti cisimlerin hareketine karşı koyan bir kuvvettir ve hareketi zorlaştırır. Yukarıdaki örneklerde kutunun hareketini zorlaştıran, bisikletin ve topun hareketini yavaşlatarak durduran kuvvet de sürtünme kuvvetidir. Cam, mermer, beton zemin gibi pürüzsüz yüzeylerde sürtünme oldukça azdır. Bu nedenle cisimler daha kolay hareket eder. Halı, kum, çakıl gibi pürüzlü yüzeylerde ise sürtünme fazladır. Bu durum cisimlerin hareketini zorlaştırır. Sürtünme yüzeylerinin farklılığı cisimlerin hareketini etkiler.Sürtünme temas eden yüzeyler arasında meydana gelir. Bu nedenle sürtünme temas gerektiren bir kuvvettir.Sürtünme kuvvetinin, yalnızca yüzeyin pürüzlü ya da pürüzsüz olmasıyla ilgili olduğunu mu düşünüyorsunuz? Aşağıdaki grafiği inceleyiniz.

  HAVA DİRENCİ:Bir dosya kağıdını belli bir yükseklikten aşağıya doğru bırakalım. Bu kağıdın yere düşme süresini ölçelim. Bu kez dosya kağıdını buruşturup aynı yükseklikten tekrar bırakalım. Buruşuk kağıdın yere düşme süresinin öncekinden farklı olduğunu görürüz. Kağıdın kütlesi değişmediği halde yere düşme süresi, dolayısıyla hızı neden değişti?Hava cisimlerin hareket etmesini engelleyebilir. Rüzgarlı havalarda, varlıkların hareket etmesi zorlaşır; insanların giysileri sağa sola savrulur. Bunun nedeni, havanın cisimlerin hareketine karşı gösterdiği dirençtir. Verdiğimiz örnekte kağıdın farklı sürelerde yere düşmesinin sebebi de hava direnci (sürtünmesi) dir. Bu durumu açıklayan en güzel örneklerden biri paraşütle atlama sporudur.

  Uçakların silindir şeklinde yapılmasının, kamyonların önüne rüzgarın etkisini azaltıcı levhaların konulmasının amacı, cisimlerin hareketine karşı havanın gösterdiği direnci azaltmaktır.

  SU DİRENCİ:Suyun içine büyükçe bir taş atıldığında veya su birikintisine basıldığında, sular etrafa saçılır. Bu durum suyun, içerisinde hareket eden cisimlerin hareketlerine karşı gösterdiği dirençten kaynaklanır. Hava gibi su da içerisinde hareket eden cisimlerin hareketini zorlaştırır.İnsanların suya dalmasını, suyun içine atılan taşa benzetebiliriz. Biz suyun içine atladığımızda, su bizim hareketimizi engellediği için derinlere dalamayız. Bu amaçla;

  Vapur, gemi, kayık gibi taşıtların ön kısımlarıyla su içinde kalan kısımlarının sivri yapılmasının amacı, suyun direncini azaltmaktır. Havanın ve suyun, cisimlerin hareketine karşı gösterdiği direnç, temas kuvvetidir.Havanın ve suyun, cisimlerin hareketlerine karşı gösterdiği direnç birbirinden farklıdır.

  Sponsorlu Bağlantılar

  Kahvaltı kalorileri, Kahvaltıda yenilen besinlerin kalorisi kaçtır

  üçgenin alan formülünün kare dikdörtgen ve paralelkenar yardımıyla bulunması

  Bu sayfadaki "Sürtünme kuvvetinin olumlu ve olumsuz yönleri, sonuçları ve tarafları nelerdir" konusuyla ilgili fikrinizi merak ediyoruz? Tespit ettiğiniz hata ve eksiklikleri bize yazın! Eleştirileriniz de en az övgüleriniz kadar bizim için değerlidir.

  33 Yorum

  1. melike
   8 Şubat 2012

   kesinlikle işime yaradı söliyim yani

  2. Eerdemerdemm
   22 Kasım 2012

   saolun tşekür ederim performasım tamamladım :)

  3. İsminiz...Zeynep
   25 Kasım 2012

   Mükemmel kesinlikle tşkürler

  4. ece
   12 Aralık 2012

   kesinlikle ödevime yardımcı oldu teşekkürler

  5. merve
   18 Aralık 2012

   olumsuz yönlerini arıyorum ikisini birlikte gösteriyo

  6. 25 Aralık 2012

   işime yaradı sağalun :)

  7. 17 Ocak 2013

   perfonmasn dann bunun sayesinde 100 Aldımm çook saoll

  8. Ceyda :)
   17 Ocak 2013

   Pek işime yaramadı ama bilgileri çok güzel….:):)

  9. banane
   20 Ocak 2013

   teşekürler çok işime yaradı

  10. yasemin çolak
   22 Ocak 2013

   çok beğendim hariha oldu ödevim :D :p

  11. Dora
   26 Şubat 2013

   Çok teşekkür ediyorum, fakat olumlu ve olumsuz yönleri karışık yazmışsınız… Ellerinize sağlık yine de :)

  12. yasemin
   14 Nisan 2013

   teşekkürler ama karışık yazmışsınız…
   yine de çok beğendim. ellerinize sağlık. :D

  13. Rabia
   16 Nisan 2013

   çok teşekür ederim işime çok yaradı :D

  14. sümeyye
   29 Nisan 2013

   saolu teşşekür ederim

  15. n
   1 Mayıs 2013

   harika

  16. kapos
   9 Kasım 2013

   süperrrrr

  17. 12 Kasım 2013

   süpersiniz çok işime yaradı güzel anlatmışlar olayı

  18. 15 Kasım 2013

   iyile kötü

  19. 16 Kasım 2013

   allah razı olsun vallaha çok işime yaradı ama çok yazmışsınız beee

  20. 17 Kasım 2013

   olumsuzyönleri bulamıyorum

  21. gamze
   18 Kasım 2013

   çok isime yaradı çok sağolum

  22. eray
   30 Kasım 2013

   olumsuz yönleri diyorum ikisi birlikte çıkıyor :/

  23. 13 Aralık 2013

   çok uzun ama içinde güzel bilgiler var

  24. 15 Aralık 2013

   olumsuz yonlerini bulamadim vala

  25. buket syc
   17 Aralık 2013

   çok yardımcı oldu. teşekkür ediyorum. :) sayenizde fizikten 95 aldım.. :)

  26. yiğitcan
   17 Aralık 2013

   en az 3 sayfa olacak şekilde yazın dediler siz 3 sayfayı geçittirdiniz.Çok teşekkürler :D

  27. yiğitcan
   17 Aralık 2013

   çok işime yaradı sağolun

  28. berfin
   22 Aralık 2013

   çok güzel işime çok yaradı sağolunnn :)

  29. 24 Aralık 2013

   süper olmuş

  30. esra
   26 Aralık 2013

   bana örnek lazım .

  31. rabiaa
   26 Aralık 2013

   valla kim ne derse desin en iyi bilgiler bu sitede. hepinizden Allah razı olsun diyorum :D

  32. sude
   30 Aralık 2013

   cok ıyı

  33. mevo
   4 Mart 2014

   harikasınız sizi seviyorum :D

  Yorum Yapın

  E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Current day month ye@r *