27.08.2014

  Türkiyede Kurulan Medeniyetler

  Sponsorlu Bağlantılar

  Eski anadolu uygarlıkları, anadoluda kurulan eski medeniyetler ve devletler, anadoluda kurulan imparatoroluklar nelerdir hakkında bilgi

  HiTiTLeR
  -Orta Anadolu’da kuruldular.
  -Merkezi Hattuşaş’tır.
  -Tarım ve hayvancılıkla uğraştılar.
  -Madencilik yaptılar.Taş oymacılığı ve seramaik işleriyle uğraştılar
  -Kral tarafından yönetilmiştir. Kralın eşine Tavananna adı verilirdi. Devlet yönetiminde söz sahibiydi.
  -Pankuş Meclisi bulunmaktaydı. Devlet işleri burada görüşülürdü.
  -Mısır ile yaptıkları savaştan dolayı aralarında Kadeş antlaşması imzalandı. Tarihte imzalanan ilk yazılı antlaşmadır.
  -Hitit kralları Anal isimli defterlere kendi dönemlerinde meydana gelen olayları tarafsız bir şekilde yazmışlardır.
  Bu şekilde tarih yazıcılığını başlatmışlardır.

  Frigler

  -İç Anadolu BÖlgesi’nde Ankara yakınlarında kurulmuştur.
  -Merkezi Gordion’dur.
  -Kuruldukları bölge tarıma elverişli olduğu için tarıma büyük önem verdiler. Tarımı koruyan kurallar koydular.
  -Saban kıran ve öküz öldürene cezalar verdiler.
  -Hayvancılıkla uğraştılar. Hayvan yünlerinden tapates adı verilen kilimleri dokudular.
  -Madencilikle uğraştılar.

  Lidyalılar

  -Ege Bölgesi’nde Gediz ve Menderes etrafında kurulmuştur.
  -Merkezi Sard’tır.
  -Tarihte parayı ilk kullanan uygarlıktır. Bu şekilde takas usulünün sona ermesini sağlamışlar. Ticaretin gelişmesine
  büyük katkıda bulunmuşlardır.
  -Ticaret hayatı Lidyalılarda önemlidir. Anadolu’dan başlayıp Mezopotamya’ya kadar uzanan Kral Yolu’nu yaptılar. -Böylelikle,Anadolu ve Mezopotamya arasında etkileşim olmasını sağladılar.
  Paralı asker kullanmaları yıkılmalarında etkilidir.

  İyonlar

  -Ege Bölgesi’nde kurulan bir medeniyettir.
  -Efes, Milet, İzmir gibi sitelerde (şehir devletleri) yaşadılar.
  -Deniz ticaretinde çok ilerlediler.Ticaret kolonileri kurdular. Bu şekilde çok zengin bir devlet haline geldiler.
  -Zengin bir devlet oldukları için bilimi ve sanatı korudular ve geliştirdiler.Edebiyata önem verdiler.
  -Özgür düşüncenin gelişmesini sağladılar.Avrupa’nın ve Yunan medeniyetinin temelini attılar.
  -Tales, Pisagor, Hipokrat önemli bilm adamlarıdır.

  Urartular

  -Van ve civarında kurulan bir medeniyettir.
  -Merkezi Tuşpa’dır.
  -Tarımla uğraştılar. Sulama kanalları, bentler ve barajlar yaptılar.
  -Taş oymacılığında ustadırlar.
  -Madencilikle uğraştılar.
  -Ölümden sonraki hayata inandıkları için mezarlarını oda şeklinde yaptılar.Ölülerin yanlarına günlük yaşamda kullandıkları eşyaları koydular.

  Mezopotamya Medeniyeti

  Mezopotamya,Irak, Suriye ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden geçen Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgeye verilen isimdir. İki nehi arası anlmına gelir.Verimli topraklar bulunan bu bölge çok miktarda göç almıştır.

  Mezopotamya’da kurulan medeniyetler

  Sümerler

  -Mezopotamya’da kurulan ilk medeniyettir.
  -Ur,Eridu, Uruk gibi Şehir devletleri halinde yaşadılar.
  -İlk defa yazıyı kullandılar. (Çivi yazısı) Tarihi çağları başlattılar. Gılgamış, Yaratılış ve Tufan destanları bulunmaktadır.
  -Matematik, Astronomi, Tıp alanlarında dünya kültürüne katkıda bulundular.
  -Ziggurat adı verilen çok katlı ve aynı zamanda gözlem evi olarak kullanılan tapınakları vardır.
  -Ay ve Güneş tutulmasını hesapladılar.

  Akadlar

  -Merkezi Akad’tır.
  -İlk merkezi devleti kurdular.
  -İlk düzenli orduyu kurdular.

  Babiller

  -Merkezi Babil’dir.
  -Hammurabi’nin hazırlamış olduğu kanunlar önemlidir.Bu kurallar göre büyük suçların cezası ölümdür.Adalete önem verdiler.

  Asurlular

  -Merkezi Ninova’dır.
  -Ticaretle uğraştılar. Anadolu Kayseri Kültepe’ye kadar gelerek ticaret yaptılar.
  -Anadolu’ya yazıyı getirdiler ve Anadolu’da tarihi çağların başlamasını sağladılar.

  Türk Devletlerinin Kuruluş ve Yıkılış Tarihleri

  Büyük Türk Devletleri

  Büyük Hun İmparatorluğu/M.Ö. 4. asır – M.S. 48
  Avrupa (Batı) Hun İmparatorluğu/374-496
  Ak Hun (Eftalit) İmparatorluğu/4. asır sonları – 577
  Birinci Göktrük İmpararorluğu/552-582
  Doğu Göktürk İmparatorluğu/582-630
  Batı Göktürk İmparatorluğu/582-630
  İkinci Göktürk İmparatorluğu/681-744
  Uygur İmparatorluğu/744-840
  Avrupa Avar İmparatorluğu/6. asır – 805
  Hazar İmparatorluğu/7. asır – 965
  Karahanlılar Devleti/840-1042
  Gazneliler Devleti/962-1187
  Büyük Selçuklu Devleti/1038-1194
  Harezmşahlar Devleti/1097-1231
  Osmanlı Devleti/1299-1922
  Timurlular Devleti/1370-1506
  Bâbürlüler (Gürgâniyye) Devleti/1526-1858

  Devletler

  Kuzey Hun Devleti/48-156
  Güney Hun Devleti/48-216
  Birinci Chao Hun Devleti/304-329
  İkinci Chao Hun Devleti/328-352
  Hsia Hun Devleti/407-431
  Kuzey Liang Hun Devleti/401-439
  Lov-lan Hun Devleti/442-460
  Tabgaç Devleti/386-557
  Doğu Tabgaç Devleti/534-557
  Batı Tabgaç Devleti/534-557
  Doğu Türkistan Uygur Devleti/911-1368
  Liang Şa-t’o Türk Devleti/907-923
  Tana Şa-t’o Türk Devleti/923-936
  Tsin Şa-t’o Türk Devleti/937-946
  Kan-çou Uygur Devleti/905-1226
  Türgiş Devleti/717-766
  Karluk Devleti/766-1215
  Kırgız Devleti/840-1207
  Sabar Devleti/5. asır – 7. asır arası
  Dokuz Oğuz Devleti/5. asır sonu – 6. asır sonu
  Otuz Oğuz Devleti/5. asır sonu – 6. asır sonu
  Basar-Alan Türk Devleti/1380-?
  Doğu Karahanlı Devleti/1042-1211
  Batı Karahanlı Devleti/1042-1212
  Fergana Karahanlı Devleti/1042-1212
  Oğuz-Yabgu Devleti/10. asrın ilk yarısı – 1000
  Suriye Selçuklu Devleti/1092-1117
  Kirman Selçuklu Devleti/1092-1307
  Türkiye Selçuklu Devleti/1092-1307
  Irak Selçuklu Devleti/1157-1194
  Eyyubîler Devleti/1171-1348
  Delhi Türk Sultanlığı/1206-1413
  Mısır Memlûk Devleti/1250-1517
  Karakoyunlu Devleti/1380-1469
  Akkoyunlu Devleti/1350-1502

  Beylikler

  Tulûnlular/868-905
  İhşidîler/935-969
  İzmir Beyliği/1081-1098
  Dilmaçoğulları Beyliği/1085-1192
  Danişmendli Beyliği/1092-1178
  Saltuklu Beyliği/1092-1202
  Ahlatşahlar Beyliği/1100-1207
  Artuklu Beyliği/1102-1408
  İnaloğulları Beyliği/1098-1183
  Mengüçlü Beyliği/1072-1277
  Erbil Beyliği/1146-1232
  Çobanoğulları Beyliği/1227-1309
  Karamanoğulları Beyliği/1256-1483
  İnançoğulları Beyliği/1261-1368
  Sâhib Atâoğulları Beyliği/1275-1342
  Pervâneoğulları Beyliği/1277-1322
  Menteşeoğulları Beyliği/1280-1424
  Candaroğulları Beyliği/1299-1462
  Karesioğulları Beyliği/1297-1360
  Germiyanoğulları Beyliği/1300-1423
  Hamidoğulları Beyliği/1301-1423
  Saruhanoğulları Beyliği/1302-1410
  Aydınoğulları Beyliği/1308-1426
  Tekeoğulları Beyliği/1321-1390
  Eretna Beyliği/1335-1381
  Dulkadıroğulları Beyliği/1339-1521
  Ramazanoğulları Beyliği/1325-1608
  Doburca Türk Beyliği/1354-1417
  Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti/1381-1398
  Eşrefoğulları Beyliği/13. asır ortaları – 1326
  Berçemeoğulları Beyliği/12. asır
  Yarluklular Beyliği/12. asır

  Atabeylikler

  Böriler/1117-1154
  Zengîler/1127-1259
  İl-Denizliler/1146-1225
  Salgurlular/1147-1284

  Hanlıklar

  Büyük Bulgarya Hanlığı/630-665
  İtil (Volga) Bulgar Hanlığı/665-1391
  Tuna Bulgar Hanlığı/981-864
  Peçenek Hanlığı/860-1091
  Uz Hanlığı/860-1068
  Kuman-Kıpçak Hanlığı/9. asır – 13. asır
  Özbek Hanlığı/1428-1599
  Kazan Hanlığı/1437-1552
  Kırım Hanlığı/1440-1475
  Kasım Hanlığı/1445-1552
  Astrahan Hanlığı/1466-1554
  Hive Hanlığı/1512-1920
  Sibir Hanlığı/1556-1600
  Buhara Hanlığı/1599-1785
  Kaşgar-Tufan Hanlığı/15. asır başları – 1877
  Hokand Hanlığı/1710-1876
  Türkmenistan Hanlığı/1860-1885

  Cumhuriyetler

  Âzebaycan Cumhuriyeti/1918-1920
  Batı Trakya Türk Cumhuriyeti-I/31 Ağustos 1913
  Batı Trakya Türk Cumhuriyeti-II/1915-1917
  Batı Trakya Türk Cumhuriyeti-III/1920-1923
  Türkiye Cumhuriyeti/1923-…
  Hatay Cumhuriyeti/1938-1939
  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti/1983-…
  Âzerbaycan Cumhuriyeti/1991-…
  Kazakistan Cumhuriyeti/1991-…
  Kırgızistan Cumhuriyeti/1991-…
  Tacikistan Cumhuriyeti/1991-…
  Özbekistan Cumhuriyeti/1991-…
  Türkmenistan Cumhuriyeti/1991-…

  ANADOLU MEDENİYETLERİ

  Anadolu’da kurulan uygarlıklar sırasıyla şunlardır:

  1) Hititler, Frigler,Lidyalılar, İyonlar, Urartular (MÖ 2.bin-Mö.600 yılları arasında)
  2) Persler (M.Ö 543-333)
  3) İskender İmparatorluğu
  4) Roma İmparatorluğu
  5) Bizanslılar (395-1071)
  6) Türkler (1071-….)

   

  Sponsorlu Bağlantılar

  İnsan ile ilgili şiirler, insanlık hakkında şiir

  Anadolu Uygarlıkları, Anadoluda Kurulan Eski Medeniyetler ve Devletler Nelerdir

  Bu sayfadaki "Türkiyede Kurulan Medeniyetler" konusuyla ilgili fikrinizi merak ediyoruz? Tespit ettiğiniz hata ve eksiklikleri bize yazın! Eleştirileriniz de en az övgüleriniz kadar bizim için değerlidir.

  Yorum Yapın

  E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Current day month ye@r *