1) Bir baba ile 3 çocuğunun yaşları toplamı 84tür. 3 yıl sonra babanın yaşı çocuklarının yaşları toplamı kadar olacağına göre, babanın bugünkü yaşı kaçtır? (45)

2) 4 kardeşin yaşlarının aritmetik ortalaması 12dir. Yaşları birbirinden farklı olan bu 4 kardeşin hiçbiri 16 yaşından büyük olmadığına göre, en küçüğü en az kaç yaşındadır? (3)

3) 4 yıl önce alinin yaşı ayşenin yaşının 3 katı idi. 6 yıl sonra ali ile ayşenin yaşları toplamı 28 olacağına göre, ali şimdi kaç yaşındadır? (10)

4) üç kardeşin bugünkü yaşlarının toplamı 64tür. Büyük, ortancanın yaşındayken küçük 8 yaşındaydı. Buna göre, büyük kardeşin bugünkü yaşı kaçtır? (28)

5) ayşenin yaşı iki kızının yaşları toplamına eşittir. Büyük kız ayşenin yaşına geldiğinde, küçük kız 40 yaşında olacaktır. Buna göre, küçük kız bugün kaç yaşındadır? (20)

6) A ile Bnin bugünkü yaşları toplamı 56dır. A, Bnin yaşındayken B 10 yaşındaydı. Buna göre, Bnin bugünkü yaşı kaçtır? (22)